onsdag 29 juni 2011

Länk till återkallade läkemedel,bröst-implantat etc.

Drug recal watch uppdaterar med information om vilka läkemedel som återkallats på marknaden på senare tid. Arkivet gäller för 2011

 http://drugrecallwatch.wordpress.com/2011/01/


Här kan man läsa om bröstimplantat som är länkat till en ovanlig form av lymfom.

(Lymfom är en cancerform som börjar i lymfocyter i immunförsvaret och presenterar som en solid tumör i lymfoida celler. Den är behandlingsbar med cellgifter och i vissa fall strålbehandling och / eller benmärgstransplantation, och kan botas, beroende på histologi, typ och stadium av sjukdomen. Dessa maligna celler beror ofta i lymfkörtlar, presentera som en utvidgning av nod (en tumör). )

Läs även artikel: http://voices.washingtonpost.com/checkup/2011/01/breast_implants_link_to_rare_l.html

Så tjejer håll koll på era implantat och om ni upplever att något inte står rätt till så kontakta er läkare.


På:  http://www.drugrecalls.com/  finner du Zoloft, Prozac etc.....Baka eget bröd, inte bara nyttigt .... det är roligt och gott.
Bakkemi.se har en mycket bra och informativ sida där man kan få svar på många frågor. Merparten av oss icke konditorer befinner oss på olika plan kunskapsmässigt. Tips och råd tas alltid emot tacksamt.

När jag tänker på brödbakning så går mina tankar tillbaka till Maine där jag bodde ett antal år och de underbart goda bröden som jag lyckades så bra med och som var såååå goda. Jag handlade alltid allt mjöl i traktens lokala kooperativa butik som sköttes av bönderna själva. Det innebar inte bara att man kunde köpa nymalt ekologiskt mjöl i lösvikt utan man kunde också få tips om olika varianter av smaksättning, ugnsvärme och dylikt.

Det här med att bönderna går ihop och öppnar små egna företag kanske är framtidens melodi för allas bästa. Bönderna slipper mellanhänderna som tar en stor del av deras förtjänst och vi konsumenter garanteras att få vad vi köper. Som grädde på moset behåller vi svensk mat svensk - det blir ingen Monsanto utböling som förpestar tillvaron för någon av oss.

Visst finns det både fördelar och nackdelar med det globala tänkandet men att sända matvaror ut i världen istället för att själva konsumera dem är ett litet feltänk. Någonstans tror jag nämnligen att maten i närområdet innehåller de vibrationer och den näring som folket på orten behöver. Som det är nu skeppas det vidare till ett annat land så att vi måste köpa samma produkt från ett tredje land för att mätta oss själva. Tala om snedvridet tänkande dock med lönsam ekonomi för vissa. Hur vore det om vi satsade på hälsan istället för smutsiga transporter......  jag bara undrar...


tisdag 28 juni 2011

GMO i vissa av ARLAS produkter

http://www.lifezone.se/2011/06/08/se/se-upp-for-arlas-produkter-gmo-varning-3102341


Endast deras ekologiska produkter är av Svenska mejerier. Innehåller EJ GMO!


Läs lifezone:s blogg som innehåller korrespondens med Arla. Någonstans så känner jag ändå så här att hur kan vi egentligen vara säkra på att deras ekologiska produkter verkligen inte innehåller GMO. Tillverkas de på särskilda ekologiska fabriker eller är det samma tillverkningskedja som bara ställs om?

Får man melanom av att sola eller ej?

Alltsedan 80-talet är vi vana vid att bli varnade för de eventuella risker som vi utsätter oss för när vi ligger med näsan i vädret och lapar sol.
Många struntar i varningarna medan andra håller sig undan helt och hållet. Soldyrkarna smetar på sig UV-skydd i massor och hoppas därmed kunna undvika hudcancer. Huruvida vissa UV-produkter är säkra eller ej, är fortfarande oklart. Många försäljningsställen kan inte ens redogöra för innehållet, de vet alltså inte om produkten innehåller nanopartiklar eller inte.
De som flyr solen flyr också ifrån ett naturligt D-vitamin intag.

Ny forskning visar att man har större chans att överleva melanom om man har en högre nivå av D-vitamin i kroppen då det bidrar till ett starkare immunförsvar. D-vitamin kan faktiskt påskynda avdödningen av tumörceller.

Läs mer: http://www.naturalnews.com/032533_sun_exposure_skin_cancer.html#ixzz1Naa7CEIm

Forskning är en teori ända tills en ny forskning görs som visar en annan teori. Sedan står teori mot teori och därmed vet ingen vad som skall anses som vetenskapligt bevisat……Därför är det så viktigt att hålla sig ajour med vad som händer inom forskningsområdet.

måndag 27 juni 2011

Från svininfluensa till E-coli superbakterier........ nu går det fort....

A new era has begun: Bioweapons in your food

But in either case -- no matter what you believe -- the simple truth is that the world is now facing a new era of global superbug strains of bacteria that can't be treated with any known pharmaceutical. They can all, of course, be readily killed with colloidal silver, which is exactly why the FDA and world health regulators have viciously attacked colloidal silver companies all these years: They can't have the public getting its hands on natural antibiotics that really work, you see. That would defeat the whole purpose of making everybody sick in the first place.

In fact, these strains of e.coli superbugs can be quite readily treated with a combination of natural full-spectrum antibiotics from plants such as garlic, ginger, onions and medicinal herbs. On top of that, probiotics can help balance the flora of the digestive tract and "crowd out" the deadly e.coli that might happen by. A healthy immune system and well-functioning digestive tract can fight off an e.coli superbug infection, but that's yet another fact the medical community doesn't want you to know. They much prefer you to remain a helpless victim lying in the hospital, waiting to die, with no options available to you. That's "modern medicine" for ya. They cause the problems that they claim to treat, and then they won't even treat you with anything that works in the first place.

Nearly all the deaths now attributable to this e.coli outbreak are easily and readily avoidable. These are deaths of ignorance. But even more, they may also be deaths from a new era of food-based bioweapons unleashed by either a group of mad scientists or an agenda-driven institution that has declared war on the human population.
 

First ban the natural medicine, then attack the food supply

Now, remember: All this is happening on the heels of the EU ban on medicinal herbs and nutritional supplements -- a ban that blatantly outlaws nutritional therapies that help keep people healthy and free from disease. Now that all these herbs and supplements are outlawed, the next step is to make people afraid of fresh food, too. That's because fresh vegetables are medicinal, and as long as the public has the right to buy fresh vegetables, they can always prevent disease.

But if you can make people AFRAID of fresh vegetables -- or even outlaw them altogether -- then you can force the entire population onto a diet of dead foods and processed foods that promote degenerative disease and bolster the profits of the powerful drug companies.

It's all part of the same agenda, you see: Keep people sick, deny them access to healing herbs and supplements, then profit from their suffering at the hands of the global drug cartels.

GMOs play a similar role in all this, of course: They're designed to contaminate the food supply with genetic code that causes widespread infertility among human beings. And those who are somehow able to reproduce after exposure to GMOs still suffer from degenerative disease that enriches the drug companies from "treatment."


Learn more: http://www.naturalnews.com/032622_ecoli_bioengineering.html#ixzz1QUC5v7ap
Learn more: http://www.naturalnews.com/032622_ecoli_bioengineering.html#ixzz1QUBBFBrG
 
 
 
 
Ibland känns det som om man lever i en sciencefiction serie där andemeningen är att alla inom snar framtid skall födas med piller, piller och åter igen piller.
 
 

MMS och Ecoli-bakterierIntressant information för dem som är intresserade av alternativ.....

söndag 26 juni 2011

Psoriasisartrit

Började gräva lite idag eftersom jag läste en artikel om en mycket framstående forskare inom området. Gissa vad jag fann.....?.... voyne voyne

Inflammationen som orsakar psoriasisartrit startar i anslutning till en led, i muskel- eller senans fäste mot benet. Om inflammationen stannar lokalt kallas det för en senfästesinflammation. Om sjukdomen får fortsätta kan den vandra in i leder och bli en artrit, en ledinflammation. Senfästesinflammationerna startar oftast i de stora muskelfästena så som armbågsleder, över höftkammarna och vid knäna. När sjukdomen sitter i ryggen startar inflammationen där bindväven fäster mot benet i kotorna.

Medicinsk forskning eroderas av ekonomiska intressekonflikter http://www.newsmill.se/print/5137    Mona Ståhle fanns med där [-( not talking....


Svensk professor vinner miljon till forskning


Och så går vi till det revolutionerade läkemedlet Enbrel och alla dess små obetydliga biverkningar.....:(( crying...... 


 • Mycket vanliga: Infektioner, inklusive övre luftvägsinfektioner, bronkit, urinvägsinfektion, hudinfektioner, reaktioner på injektionsstället omfattande blödning, blåmärken, rodnad, klåda, smärta, svullnad. Reaktioner vid injektionsstället är mycket vanligt men avtar ofta efter den första behandlingsmånaden. Vissa patienter utvecklar en reaktion vid ett injektionsställe som har används tidigare.
 • Vanliga: Allergiska reaktioner, feber, klåda, antikroppar riktade mot normal vävnad (autoantikroppsbildning).
 • Mindre vanliga: Allvarliga infektioner, (inklusive lunginflammation, djupa hudinfektioner, ledinfektioner, blodförgiftning och infektioner på olika ställen), lågt antal blodplättar, hudcancer (exklusive melanom), lokal svullnad av huden (angioödem), nässelfeber (röda fläckar eller blek hud som ofta kliar), ögoninflammation, psoriasis (nydebuterad eller försämrad), utslag och inflammation eller fibros i lungorna.
 • Sällsynta: Allvarliga allergiska reaktioner omfattande svår lokal svullnad av huden (angioödem), andfåddhet, lymfom (en typ av blodcancer), melanom (en typ av hudcancer), en kombination av lågt antal blodplättar, röda och vita blodkroppar (pancytopeni), påverkan på nervsystemet (demyeliniserande effekter) [med svår muskelsvaghet samt tecken på och symtom liknande multipel skleros eller inflammation i ögats nerver (optikusneurit) eller transversell myelit (en sorts inflammation i ryggmärgen)], tuberkulos, försämring av hjärtsvikt, krampanfall, lupus eller lupusliknande symptom (symptomen inkluderar ihållande hudutslag, feber, ledvärk och trötthet), inflammation i blodkärlen, lågt antal röda blodkroppar, lågt antal vita blodkroppar, låga halter neutrofiler (en typ av vita blodkroppar), förhöjda leverenzymvärden, hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och flagning av huden, inflammation i levern orsakad av kroppens eget immunförsvar (autoimmun hepatit), immunsjukdom som kan påverka lungorna, huden och lymfkörtlarna (sarkoidos), inflammation i levern orsakad av kroppens eget immunförsvar (autoimmun hepatit).
 • Mycket sällsynta: Oförmåga hos benmärgen att producera blodkroppar (aplastisk anemi).
 • Ingen känd frekvens: Leukemi (cancer som påverkar blodet och benmärgen), Merkelcellcancer (en typ av hudcancer), överaktivering av vita blodkroppar associerade med inflammation (makrofagaktiveringssyndrom).

Detta är ett solklart fall där man måste välja. Om man har pest så kan man få kolera..... vilket vill man ha?!? Ja, det gäller verkligen att ta konsekvenserna av sitt handlande för det finns ingen annan som gör det för en!!!#:-S whew!#:-S whew!#:-S whew!

Medicinsk forskning, hederlighet eller ekonomisk intressekonflikt?

Hur ser det då ut i vårt land idag vad det gäller universitetsforskares kontakter med näringslivet och öppenheten i informationen om dessa? Liksom i USA har vi en lag (högskoleförordningen) enligt vilka statligt anställda forskare skall rapportera sina bisysslor till arbetsgivaren. Denne skall i sin tur granska och antingen godkänna eller förvägra de redovisade uppdragen. Lokalt på universiteten sköts detta något olika men som helhet är regelverken vaga. För att ta KI som exempel så införde Harriet Wallberg-Henriksson efter att 2004 ha tillträtt som rektor en ny blankett för redovisning av bisysslor. Vad det gäller inkomster från dessa skall endast anges ifall de överstiger 100.000 kr eller inte. Detta visar om något att man inte tar saken på allvar. Det är självklart av största vikt att veta om ett uppdrag vid sidan av tjänsten ger en intäkt om 100.000 kr eller en till flera miljoner kr. Beträffande delägarskap i form av aktieinnehav eller liknande anges inte närmare hur rapporteringen skall ske. Därför lämnas vanligen inte heller några sådana uppgifter. Betydligt striktare krav på redovisning av intressekonflikter finns sedan länge i flertalet vetenskapliga tidskrifter. Avsikten är att ge läsaren möjlighet att bedöma i vilken mån det föreligger ekonomiska bindningar som kan ha påverkat studiens uppläggning, insamlandet av resultat och deras uttydning. Tyvärr är det dock få eller inga tidskrifter som anser sig ha resurser att kontrollera de uppgifter som lämnas. Både tidskrifterna och deras läsare får därför lita till författarnas hederlighet.

Den beskrivna utvecklingen har lett till att KI kan liknas vid en företagskorporation med stora kommersiella intressen i sin egen verksamhet (tyvärr har det visat sig vare en förlustmaskin). Vad detta betyder är att faktorer utanför det som ligger i det allmännas och vetenskapens intresse ofrånkomligen kommer att påverka prioriteringar och fördelning av resurser. Denna problematik behöver i ökad utsträckning komma upp på agendan och diskuteras offentligt. Till stora delar är det som sker något som allmänheten fått mycket lite information om. När Harriet Wallberg-Henriksson 2004 tillträdde som rektor betonade hon vikten av en god etik och öppenhet. Hon satte som mål även upp att KI skulle stärka sin position i rangordningen av universitet runt om i världen. Utveckklingen har dessvärre gått i motsatt riktning. Under de senaste månaderna har vi i DN och SvD kunnat läsa artiklar under rubriker som ”Nepotism avgör karriär på KI” och ”Rättslösa forskarstudenter på KI”. Det kanske är dags för KI:s ledning och ansvariga politiker att fundera över vad det är som pågår och vidta åtgärder.
Läs vidare:   http://www.newsmill.se/print/5137

20 professorer ifrån KI har granskats - läs resultatet och bilda dig en egen uppfattning.

Ramlade in på denna artikel när jag sökte på Mona Ståhle och psoriasisartrit. En mycket besvärlig sjukdom för dem som levt med psoriasis i många år. Hur långt har man egentligen kommit i forskningen när cellhämmande medel används istället för inflammationshävande? Jag bara undrar......

 

tisdag 21 juni 2011

USDA Certified Organic's Dirty Little Secret: Neotame - Josh Reeves
Se upp med Neotame, High fructose cornsyrup, Crystalline fructose,  Aspartame, MSG (mono-sodium-glutamate) och alla de nya gifterna som pågående produceras.
Neotame har liknande struktur som Aspartame men är mycket giftigare.
Detta nya lilla gift har fått tillstånd att tillsättas i certified organic food  samt i Koshers produkter utan krav på att det måste listas i innehållsförteckningen. Aspartame är mer beroendeframkallande än heroin och tobak………
Det är bara att gratulera Monsanto till ytterligare en framgång i sin strävan att tillverka dödliga gifter till mänskligheten.


Artificial sweeteners currently approved by the Food and Drug Administration (FDA) are:
Acesulfame potassium (Sunett, Sweet One) E950
Aspartame (Equal, NutraSweet) E951
Neotame E961
Saccharin (SugarTwin, Sweet'N Low) E954
Sucralose (Splenda) E955

High fructose corn syrup (majsstärkelse) ett varningens tecken här också se: http://www.diabeteshealth.com/read/2008/08/20/4274/the-dangers-of-high-fructose-corn-syrup/
samt att det även med all sannolikhet är producerat ifrån genmodifierade plantor.

FDA approval is being sought for other artificial sweeteners. And some sweeteners, such as cyclamate, are not approved in the United States but are approved for use in other countries

Se upp med lightprodukter samt färdiglagade rätter!


Neotam har så hög sötmakoncentration att mängden anses vara så liten att det inte ens behöver nämnas i innehållsförteckningen. Detta innebär att vi konsumenter inte kommer att ha en susning om vad vi får i oss. Jag själv brukar testa olika saker och om jag upptäcker ett konstig sötsug eller annat sug efter jag ätit något så köper jag aldrig det igen.

Man kan undra som flundran om neotam har något med nanno nano att göra?????

söndag 19 juni 2011

Excitotoxicitet... se upp med E407 i vissa mjölkprodukter

Excitotoxicitet är en process i centrala nervsystemet som leder till död av nervceller och anses ibland utgöra förklaringen till vissa nervsjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Vissa forskarrapporter visar även på att sötningsmedlet aspartam är neurotoxiskt genom en excitotoxisk mekanism [1], men frågan är kontroversiell.
Excitotoxicitet uppstår när stora mängder av signalsubstanser orsakar alltför höga intracellulära koncentrationer av kalciumjoner. Mest studerat är glutamat vars bindning till NMDA-receptorer orsakar stort inföde av kalcium i cytoplasman vilket i sin tur är direkt skadligt för nervcellen. Kalciumjonerna buffras i det endoplasmatiska retiklet och även i mitokondrier vilket påverkar cellandningen. När cellandningen inte längre kan producera ATP kan inte transmembrana jonpumpar upprätthålla jongradienter längre, vilket leder till nekros och alternativt apoptos...

Frågan är enligt uppgift i Wikipedia.. kontroversiell och så länge som den inte är utredd till fullo så kvarstår ansvaret hos oss konsumenter huruvida vi vill intaga ämnet eller ej!

Ovan nämnda nervsjukdomar är inte ens något som man önskar sin värsta fiende....... så man kan ju undra vad E 407 gör i vispgrädden i mjölkhyllan på te.x. Willys... i det egna G märket eller i Åse glass.

Att margarinprodukter innehåller aceton och annat som inte finns med på innehållsförteckningen är känt sedan många år tillbaka men vad innehåller egentligen vårt riktiga s.k. smör? Någon som vet?
onsdag 15 juni 2011

Farliga excitotoxiner

Köp inte light, diet eller nyckelhålsmärkt mat om de innehåller excitotoxiner.

Kika på innehållsförteckningarna ordentligt när du handlar så att inte du eller dina barn vars hjärnor växer får i sig dessa skadliga ämnen.

Se upp med:
E407 Karragenan
E441 Gelatin
E620 Glutaminsyra
E621 Natriumglutamat
E622 Kaliumglutamat
E623 Kalciumdiglutamat
E624 Monoammoniumglutamat
E625 Magnesiumdiglutamat
E 951 Aspartam
E 961 Neotam

Vad är excitotoxiner? 
http://www.joyfulaging.com/Excitotoxins.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Excitotoxicitet

tisdag 14 juni 2011

Barnmat och Hexan, Aceton, Metanol etc....

Läs mer och håll dig uppdaterad via:  www.gunnarlindgren.com
 
 
Livsmedelsverket har gett ut en remiss ang ”Råd om mat för spädbarn
och småbarn - vetenskapligt underlag med risk- eller
nyttovärderingar och kunskapsöversikter”
 
 
I stora drag medger man att tillverkningen av margariner och matfett går till på det sätt som jag redovisat och kritiserat i många år. Men man har dock utelämnat många viktiga delar av tillverkningsprocessen:
 
-          Man anger inte att utvinningen av oljor sker industriellt vid ungefär 100 grader C. Förstklassiga matoljor skall dock inte utvinnas vid högre temperatur än cirka 40 grader, för att förändringar av oljan inte skall ske. Därav kravet på kallpressade oljor när det gäller högsta kvalitet.
-          Deodoriseringen av oljan, som utelämnas i stort sett, sker vid en temperatur vid cirka 230 grader C. Vid denna höga temperatur finns risk för bildning av miljögifterna PAH. Matoljor kan vara förorenade med dessa ämnen. En rykande stekpanna har temperaturen 170 grader C.
-          Man utelämnar att fetter och oljor behandlas med aceton vid den s k fraktioneringen.
-          Oljorna behandlas med natronlut, fosforsyra eller citronsyra samt med blekmedel (bentonitlera). Detta utelämnas.
-          Man utelämnar att det tillverkas fullhärdade fetter som används i livsmedel, även om halten av transfetter har minskat. Man utelämnar att processen använder nickelspån samt att en viss rest av nickel får förekomma i slutprodukten.
-          När det gäller förekomsten av hexan i slutprodukterna vill författarna ge intryck av att halterna är låga och skall godtas. Man säger:
 
”Gränsvärde för högsta tillåtna resthalt av hexan i oljan är 1 tusendels gram hexan/kg.
Tillverkarna ansvarar för att gränsvärdet inte överskrids.”
 
Varför inte ange gränsvärdet till 1 mg hexan/kg som är det etablerade sättet hos Livsmedelsverket? Detta är ett nytt sätt att försöka få denna omotiverade hexanhalt att framstå som liten. Om industrin skulle formulera sig så är en sak, men Livsmedelsverket förlorar i trovärdighet med detta förfarande. Observera också att Livsmedelsverket inte kontrollerar hexanhalter i livsmedel – det ligger på tillverkaren. Jag känner dock till att verket tidigare undersökt margarinerna Milda och Nytta/Becel och fann hexanrester i båda fallen. F ö ligger gränsvärdet för hexan kanske 1 000 000  gånger högre än riskabla halter för andra främmande ämnen, t ex dioxiner och hormonella föroreningar.
 
Ett räkneexempel: Antag att varje människa i Sverige äter 1 kg mat per dag som innehåller den av Livsmedelsverket godtagna halten av hexan i sojaprodukter, vilken är 30 ”tusendels gram” per kilo. Då skulle svenskarna under ett år sätta i sig cirka 10 ton hexan, en tankbil. Detta är naturligtvis alltför mycket – men hur mycket är det frågan om?
 
Den främsta kritiken gäller två viktiga frågor:
 
 1. I all diskussion om hälsorisker skall man väga risk mot berättigad nytta. Om vi klorerar dricksvattnet ger detta en stor berättigad nytta i form av ytterst få infektioner, även om det skulle ge upphov till några cancerfall i Sverige per år. När vi använder röntgen på våra sjukhus, så gör detta en stor berättigad nytta för diagnoser, även om de små stråldoserna skulle ge upphov till några cancerfall per år.
    Men alla dessa kemikalier och lösningsmedel inom fett- och margarinindustrin har ingen berättigas nytta med sig. De används för att ge matfettblandningen en färg, form, lukt och smak som påminner om smör – att imitera ett annat livsmedel. Man brukar kalla sådana åtgärder för kosmetiska och de är minst av allt berättigade. Det skulle gå att tillverka ett margarin på ett sunt och naturligt sätt, men det skulle då ha en annan färg, smak, lukt och konsistens. Det skulle dock vila på råvarornas naturliga egenskaper.
(För ett antal år sedan diskuterade jag detta med en framsynt forskningschef på Karlshamn AB. (Jan-Olof Lidefelt). Han insåg denna orimlighet och föreslog att jag skulle komma till Karlshamn och under ett halvår arbeta fram ett sådant naturnära margarin – kanske han menade allvar?)
Jag vill således kritisera Livsmedelsverket för att med ambitionen att väga risk mot nytta när det gäller mat till spädbarn – utelämna följande centrala fråga:
 
Vilken berättigad nytta för konsumenten och små barn finns för användning av hexan, aceton, metanol från omestring, ändring av fettsyrornas placering genom omestring, behandling med höga temperaturer, behandling av oljor med natronlut och fosforsyra?
 
 1. I och med att man upptäckt att allvarliga hälsoskador kan uppstå även vid låga halter av många ämnen tillsammans, s k ”cocktaileffekt”, har begreppet gränsvärde inte längre någon mening. Små barn föds till världen med upp till 287 kemikalier och miljögifter i blodet – vilket är helt förkastligt och mycket allvarligt, oavsett om halten för vart och ett av föroreningarna ligger ”under gränsvärdet”. Se vidare
Just ”cocktaileffekten” är ett dråpslag mot hela den etablerade toxikologin – läran om gifter och gränsvärden. Framtidens mål måste bli:
 
Ju färre ämnen och ju lägre halter desto bättre. Ingen icke berättigad exponering skall godtas.
 
Ett tidigare yttrande från Livsmedelsverket angående margarintillverkning samt kemikalier vid fett- och oljeindustrin finns på min hemsida www.gunnarlindgren.com under rubriken matfett och där Livsmedelsverket beskriver margarintillverkning. Detta dokument är mer fullständigt och rättvisande.
 

Hexan i livsmedel

 
Det är en av de stora gåtorna varför hexan, s k extraktionsbensin, får användas i tillverkningen av livsmedel och får förekomma som förorening i olika produkter. Detta behöver tillverkaren inte ange, medan olika betydligt mer harmlösa s k livsmedelstillsatser måste deklareras. Hexan är en baskemikalie i flera branscher. Här är några exempel på hur hexan används och därmed i vilka produkter de kan finnas:
 
 1. När man utvinner olja ur frön vid fettindustrin AarhusKarlshamn AB (AAK)  
 2. När man utvinner sojaprodukter (sojaolja, sojaprotein, sojalecitin m m)
 3. När man utvinner fytosteroler (ur timmer eller soja) av den typ som finns i Becel
 4. När man tillverkar kakaosmör
 5. När man tillverkar avfettade vetegroddar, som finns i vissa frukostflingor
 6. När man tillverkar avfettade proteinprodukter och mjöl
 7. När man tillverkar ”naturliga” aromer
 
 
I importerade livsmedel kan hexan förekomma i fler livsmedel och tillverkningsprocesser enligt internationella undersökningar:
 
 1. När man tillverkar kokosfett
 2. Smakämnen kan vara lösta i hexan när de sätts till livsmedel

Som stöd för minnet, så här farligt är det ::::::

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Rapport
Publicerad 9 maj 2011 - 18:49
Uppdaterad 9 maj 2011 - 21:58

Över 100 arbetare på en fabrik i Kina har blivit förgiftade när de har tillverkat produkter åt elektronikgiganten Apple.
Ämnet det handlar om heter n-hexane och kan enligt läkare ge obotliga skador på nervsystemet. Trots att arbetarna drabbas av ständiga återfall vägrar både Apple och den lokala fabriken att hjälpa dem att få den vård de kräver.
Samtidigt skördar Apple framgångar världen över och säljer årligen miljontals exemplar av sina produkter, som exempelvis Iphone och Ipad.
- Jag svettas mycket från både fötter och händer, säger en arbetare till Aktuellt. Varje dag känner jag mig trött och på nätterna får jag kramp i benen. Mitt tillstånd blir allt sämre.
N-hexane är billigare än alkohol
Enligt flera arbetare vid fabrikerna tillverkas mellan 90 och 95 procent av Iphone 4 och Ipad 2 på företaget Wintek, en underleverantör till Apple.
- För tre år sedan bytte vi från alkohol till n-hexane för att torka av skärmarna, berättar en arbetare om arbetet med att montera ihop Apples telefoner. N-hexane är billigare än alkohol, men vi visste ingenting om att det kunde vara giftigt.
"Vill du ha hjälp får du också sparken"
Trots att läkare som undersökt arbetare från fabriken menar att de behöver mer vård påstår Wintek själva att de anställda är friska. Arbetarna har visserligen erbjudits ytterligare en summa pengar för vård, men då måste de också skriva på ett kontrakt där de avsäger sig alla eventuella framtida krav orsakade av hälsoproblem - och man får inte heller jobba kvar.
- Den anställde som vill få denna engångskompensation av företaget måste också samtidigt säga upp sin anställning, förklarar en representant för Wintek för SVT.
Inget svar från Apple
Några av de förgiftade arbetarna har också författat gemensamma brev direkt till Apples ledare Steve Jobs, utan resultat. Inte heller kontakter med fackföreningen eller den lokala myndigheten för arbetsmiljösäkerhet har resulterat i någon hjälp för arbetarna. Tvärtom blev arbetarna hotade och varnade att inte fortsätta tala med utländsk media.

måndag 13 juni 2011

Vanvettet fortsätter med E961 NEOTAM!

För den som inte hängt med i svängarna så vill jag presentera Monsatans nya sötningsmedel
Neotam.
E961 är en ytterligare ändring/bearbetning av Aspartam!
Hälsosamma Sverige........ behöver kanske lite fler bokstavskombinationer för de lägre åldrarna. Hur nödvändigt är det egentligen, behöver vi verkligen peta i våra barn och gravida via godis eller läsk ett sötningsmedel som är 7.000-13.000 ggr sötare än socker??? Vad sjutton är det för fel på vanligt socker??? Inte tillräckligt stor vinst för kemikalieindustrin, eller?

Och någon är intresserad av vad som kan hända med gravida vid intag av kemiska sötningsmedel så kommer här lite naggande god läsning.....
Intake of artificially sweetened soft drinks and risk of preterm delivery: a prospective cohort study in 59,334 Danish pregnant women.  Läs vidare: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592133

fredag 10 juni 2011

Doctors denying Vaccine Risks An American Tragedy, April 25, 2011
Intressant information och härligt att de pekar ut pågående lobbying som innebär att man bryter mot de mänskliga rättigheterna och sedan skall vi inte förglömma alla mutor inom industrin........

Gardasil utvärdering av risker och fördelar


 • [PDF]
  Filtyp: PDF/Adobe Acrobat - Snabbtitt
  5 Jan 2011 ... January 2011. All drugs are associated with some risks of ... vaccine, only a small level of risk of harmful effects may be acceptable. ...
  sanevax.org/.../2011/.../Gardasil-vaccination-risks-vs-benefits-FINAL11.pdf


 •  
  Livmoderhalscancer är en ovanlig sjukdom i utvecklade länder vilket kullkastar rekommendationer för allmän immunisering med HPV-vaccin.
  För närvarande i USA är dödligheten i livmoderhalscancer 2,4 per 100.000 kvinnor att jämföra med antalet inrapporterade biverkningar och dödsfall från Gardasil som 3,34 per 100.000 distribuerade vaccinationsdoser.
  Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att fler kvinnor dör om de väljer vaccinet än om de fortsätter sitt liv som vanligt utan vaccinet.

  Väljer man att ta Gardasil eller Cevarix så måste man ändå gå på de regelbundna cellprovstagningarna eftersom vaccinets verkan inte är bevisat fullt ut – detta är jätteviktigt att komma ihåg. För det är ju just de Pap-tester (cellprovstesterna) som bidragit till att antal dödsfall faktiskt gått ned då behandling kunnat påbörjats i tid.

  Livmoderhalscancer bör inte underskattas för det är en dödlig sjukdom och vi skall heller inte underskatta vaccinen samt vad deras innehåll kan orsaka våra kroppar.

  Läs, lär och ta ansvar för det du bestämmer dig för.
  tisdag 7 juni 2011

  Norrsken eller northern lights...  Källa:
  http://spaceweather.com/

  Det sägs att vi påverkas mer än vad vi tror av detta magnetiska fält. Sömn-, koncentrationssvårigheter men vad gör det när det är en hälsosam godbit för själen.  Botox eller ansiktsyoga?

  Själv har jag inga problem med vad jag skall välja... ansiktsyoga är faktiskt kul i grupp.... pröva vet jag... förmodligen inte helt biverkningsfritt men lite mindre giftigt!


  http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1683326,00.html
  lördag 4 juni 2011

  Bra marknadsföringsknep gällande HPV....

  "Orimligt att unga flickor ska betala med sin hälsa" RFSU menar att vaccinet har blivit en klassfråga

  Vi har tidigare berättat om oroliga skolsköterskor som måste vaccinera tiotusentals flickor samtidigt när den redan kraftigt försenade vaccinationen mot livmoderhalscancer väl kommer igång. Samtidigt har många valt att själva bekosta vaccinet och RFSU menar att det blivit en klassfråga.
  Publicerad 4 jun 2011 07:28
  Uppdaterad Sat Jun 04 09:33:27 CEST 2011
   
  Det är väl jättebra att det görs till en klassfråga för de välställda har råd med att göra ordentliga efterforskningar om HPV samt biverkningar innan de beslutar sig för att ge vaccinet till sina barn.
   
  Vem köper propagande som denna? Klassfråga i ett samhälle där sjukvård skall finansieras via skattemedel? Vi borde egentligen driva frågan om huruvida våra politiker skall fortsätta och bedriva sjukvården som om den vore i privat regi.
   
  Tänk precis som ni gjorde när det gällde svininfluensan för era barn kanske inte får narkolepsi utan andra tråkigheter istället. Rapporterna på nätet är ingen glädjeläsning precis......
   
  Och om ni bestämmer er för att just er barn skall vaccineras så kräv att läkaren testar ert barn så att ni är absolut säkra på att ert barn inte redan bär på viruset eller tom har utvecklade antikroppar!!!!! 
   
  Det finns ingen anledning till att vaccinera någon som redan bär på antikropparna....
   
   

  Läkemedel och vinstmarginaler

  AN INTERVIEW WITH MARTIN J. WALKER som skrev boken

  Dirty Medicine: Science, big business and the assault on natural health care


  för den som är intresserad av lite bakgrundsinformation till naturmedicinsbekämpningen...
  http://www.altheal.org/overview/mwalker.htm


  Louise Mclean : Many people believe there is presently a worldwide move through Codex Alimentarius to outlaw natural therapies and remedies. The first phase of these has been implemented through the EU Food Supplements Directive, with the Herbal and Medicines Directives to follow. In your book Dirty Medicine you outlined some of the strategies used by the pharmaceutical industry to discredit alternative medicine. What do you think is going on at the moment?
  Martin Walker : When I was writing Dirty Medicine from 1988 to1993, I don’t think I realised the importance of the attack on vitamins and mineral supplements. It’s only recently that I’ve understood that the people attached to the Campaign Against Health Fraud (CAHF - now called HealthWatch) in the UK, the American National Council Against Health Fraud (NCAHF) and Quackbusters in America were only the first wave of a more organised, powerful and centralised attempt to destroy vitamin and mineral supplements. I tended at that time to view the people I was writing about as rather quirky individuals who were in favour of professional medicine, biased towards scientific medicine and the pharmaceutical companies, but not as people supported by multinational agencies involved in a continuous conflict over supplements and holistic health therapies.
  Of course now that the plan has been unveiled, I can see that the organisation of CAHF and NCAHF was the first stage in the battle. The techniques they were using - the character assassination of alternative practitioners and researchers, the commissioning and planting of press stories, the linking up with more formal agencies like the FDA and the MCA, raiding premises, striking people off professional registers, bringing people before disciplinary board hearings, conducting bogus scientific trials, the undeclared work with large corporations. All these things were linked to a kind of regulatory ground clearing exercise. Now, a legislative battle is taking place on a different level and involving whole groupings of countries. The pharmaceutical cartel are losing money worldwide to natural health care. They don’t really want people to get better by themselves when they could be taking pharmaceutical medicine.
  The chemical and pharmaceutical companies would like to retain hegemony over the social structure of health and medicine. It isn´t that they want to do away with vitamins and food supplements, it´s that they want to control production and distribution of these things to maximise profit. The fact that they are campaigning to end self administration of vitamins, minerals and food supplements would not stop them from putting them in food, for instance. They want to control pre-packaged distribution of vitamins and if they could put them in foods, shirts, lipsticks or patches or whatever, they will do that. They also want to end the confusion that has arisen between nutrition and medicine and they want to end any evident connection between nutrition and health so that in the public perception, health is dependent upon professional medicine and pharmaceutical products.

  fredag 3 juni 2011

  Undvik titandioxid när du köper tandkräm.....

  För mig spelar det ingen roll om tandkrämens titandioxid är nanno nano eller inte. Det finns andra ämnen att tillsätta istället för att ge det där vita leendet som alla måste ha idag. Vad är det för fel på vanlig enkel bikarbonat?

  Bojkotta kemikalierna i ditt badrumsskåp och satsa på en tandkräm baserad på krita eller kör vanligt svenskt bakpulver eller ekologisk bikarbonat.


  Mer och bra info:
  http://www.shenet.se/ravaror/titandioxid.html
  http://www.2000taletsvetenskap.nu/tillsatser.htm

  Hälsorisker med GMO-föda / genmodifierad mat???


  GMOs Linked to Organ Disruption in 19 Studies

  A new paper shows that consuming genetically modified (GM) corn or soybeans leads to significant organ disruptions in rats and mice, particularly in livers and kidneys. By reviewing data from 19 animal studies, Professor Gilles-Eric Séralini and others reveal that 9% of the measured parameters, including blood and urine biochemistry, organ weights, and microscopic analyses (histopathology), were significantly disrupted in the GM-fed animals. The kidneys of males fared the worst, with 43.5% of all the changes. The liver of females followed, with 30.8%. The report, published in Environmental Sciences Europe on March 1, 2011, confirms that “several convergent data appear to indicate liver and kidney problems as end points of GMO diet effects.” The authors point out that livers and kidneys “are the major reactive organs” in cases of chronic food toxicity.
  “Other organs may be affected too, such as the heart and spleen, or blood cells,” stated the paper. In fact some of the animals fed genetically modified organisms had altered body weights in at least one gender, which is “a very good predictor of side effects in various organs.”


  Kanske är det så att vi inte blint skall tro på våra vad jag kallar för köpta specialister utan istället själva söka sanningen för att kunna bilda oss en riktig uppfattning om vad som är bäst för oss.
  Professor hit eller professor dit, visst skall man respektera dem som individer men vi skall inte glömma att vetenskap är lika med teori. Och vi har valet att tro eller lita på vilken teori vi vill.

  Det är sorgligt att se vad som hänt inom livsmedelsindustrin för det finns snart ingenting i affärernas hyllor som inte innehåller genmodifierade produkter. Denna vetenskap togs fram för att lösa problemet med världssvälten och den vet vi väl alla att den är löst, eller?

  Intresserad så fortsätt läs:  http://www.responsibletechnology.org/blog/1340