söndag 30 december 2012

Ovaccinerade barn friskare än vaccinerade?Här kan resultatet ses av en tysk studie som släpptes i September 2011 där cirka 8000 ovaccinerade barn i åldrarna från nyfödda till 19 år ingick. Studien utvisade att vaccinerade barn hade minst 2-5 gånger mer sjukdomar än ovaccinerade barn.
Resultatet av studien kan ni se här ovan.


Lite kul att få reda på att det faktiskt inte gjorts några studier där ovaccinerade jämförts med vaccinerade under de senaste 50 åren.

Dags för nya riktiga studier istället för vaccinsäkerhetsuppföljning via ett nytt statligt register, eller hur?God nyårsläsning:   

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/


No study of health outcomes of vaccinated people versus unvaccinated has ever been conducted in the U.S. by CDC or any other agency in the 50 years or more of an accelerating schedule of vaccinations (now over 50 doses of 14 vaccines given before kindergarten, 26 doses in the first year). Most data collected by CDC is contained in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database. The VAERS is generally thought to contain only 3 to 5 percent of reportable incidents. This is simply because only some immediate reactions are reported by doctors; but many are not admitted to be reactions to the vaccine. Most importantly, the VAERS numbers are only immediate reactions, which I would place with a few hours to a few weeks. Long-term vaccine-induced diseases and disorders are not recognized by parents or doctors when these conditions develop perhaps a few months to five years or more and would never be realized to come from multiple vaccinations. In other words, many children and adults have diseases and disorders that are vaccine induced and they never suspect they are from the vaccines, as this study indicates.

lördag 29 december 2012

2500 dör varje år i fallskador

Drygt 2500 personer dog efter fallolyckor förra året (2011) - sju varje dag.
Och det blir värre ju äldre vi blir.

Livet blir inte bara svårt för den som drabbas.... indirekt så drabbas även skattebetalarna som får dra med kostnader för en överbelastad sjukvård.

Personer över 65 år dominerar i skadestatistiken och de förväntas öka dramatiskt de närmaste decennierna med tanke på att gruppen äldre blir allt större. MSB i Karlstad har sammanställt statistik från Socialstyrelsen och SCB.

Betydligt fler kvinnor drabbas än män.

Och nu när man konstaterat att fallskador kräver sju liv varje dag  - vad händer?


Om det vore livmoderhalscancer där cirka 150 kvinnor dör om året så är svaret "vaccin".

Nu talar vi om betydligt större dödssiffror så kanske det vore dags med ett nytt prototypvaccin mot dumhet, eller hur?


Titta hur våra gångbanor, gator och torg ser ut vintertid. Det saknas pengar och folk dör, men här hoppar inga halta när man tar beslut om privatiseringar och besparingar.
Men kanske är det skillnad på gamla och på medelålders.... vad vet jag........

Gamla gubbar och kärringar skall hålla käften och köpa isdubbar till skorna, läsa statistik och se glada ut.


Ooops, jag glömde visst säga att statistiken är förd över dödsfall som skett vid fall inomhus, där golven varit för hårda. Undrar vilken siffra man kommer upp i om man skulle inkludera alla äldre som faller i ett osandat/oskottat utomhusklimat.....

Lika bra som Ättestupa, eller?Ingen mer Narkolepsi regeringen....

Med anledning av den nya lagstiftning som träder i kraft from årsskiftet gällande vaccin.


Följande är citerat ifrån artikeln:
”Vad är våra barns liv värda?”


Vi föräldrar tog då vårt ansvar, vi lät vaccinera våra barn. I dag två år senare vet vi att våra barn och ungdomar, minst 150 stycken, drabbats av narkolepsi till följd av vaccinationen med Pandemrix. En livslång sjukdom med mycket svåra symtom och komplicerad medicinering. De senaste två åren har vi föräldrar fått besked och erfarenheter som vi aldrig tidigare kunnat föreställa oss.

När staten lät vaccinera 6,5 miljoner människor friskrev de läkemedelstilverkaren GlaxoSmithKline (GSK) från ansvar utan att säkra upp hur de som nu fått allvarliga biverkningar skall ersättas. Vem hade staten tänkt skulle betala ”notan” för vaccinationskampanjen om något blev fel? Nu är det dags att statminister Fredrik Reinfeldt och resten av regeringen tar ansvar. Vi kräver att staten tar fullt ekonomiskt och medicinskt ansvar för våra barn och ungdomar, nu och i all framtid. Vi kräver också att de får rätt till ombud under hela den tid skaderegleringen kommer att pågå.

På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa att ”endast hälften av de som drabbas av narkolepsi kan ha ett hel- eller deltidsarbete”. Det innebär alltså att den andra hälften inte kan arbeta alls. Detta är fruktansvärda fakta för oss föräldrar med drabbade barn. Om dessa uppgifter gäller när våra barn skall ut i arbetslivet kommer varje barn som blir helt arbetsoförmöget att behöva en ekonomisk ersättning för inkomstbortfall med minst 12 miljoner kronor under en hel livstid. Med enkel huvudräkning förstår vi att Läkemedelsförsäkringen inte kommer att räcka till.

Våra barn har offrats för att Sveriges befolkning, vi alla, inte skulle drabbas av svininfluensa. Det är ett oerhört högt pris våra barn fått betala för detta. Vi ställer frågan till dig Fredrik Reinfeldt och dina ministrar, vad är våra barns liv värda?
Vi har gjort allt vad vi kan för att hjälpa våra barn. Nu måste vi få garantier för att våra barns framtid är tryggad. Våra barn skall ha samma förutsättningar som alla andra barn.

STYRELSEN FÖR NARKOLEPSIFÖRENINGEN:
TOMAS NORBERG

Tankar och funderingar:

Att vi i Sverige idag har föräldrar som går runt och känner att de offrat sina barn för Sveriges befolkning är absurt. Det är inte föräldrarna som offrat sina barn, det är beslutsfattarna som valde att offra Sveriges barn till ett experiment.  Om detta hade lyckats och förlöpt enligt planen så hade samtliga i lojalitetsgänget varit världsberömda vid det här laget. Bättre agera dåligt än inte agera alls tycks vara en politisk slogan.

Men nu har vi lärt oss hur den nya svenska politiken fungerar när det gäller vaccinationer och läkemedel. Vi skall inte offra några barn. Vi skall söka information, sätta oss in i fakta, debattera och ta fram ordentliga underlag. Underlag som skall ligga till grund för ett beslut som man själv och familjen kan leva med. Man kan bara göra sitt bästa.

Staten skulle enligt uppgift ha gjort ordentliga ekonomiska beräkningar, estimeringar tagna ur luften är nog rätt ord eftersom vi inte drabbats av någon pandemi och helt enkelt inte vet hur mycket det skulle kosta samhället. Undrar hur mycket regeringen betalade för detta i konsultationsarvode……

Tyvärr måste man se det som ett enda stort experiment eftersom det fanns så mycket fakta och information att tillgå gällande sjukdomen, dess smittspridning samt vaccinet i sig självt.
Självklart skall regeringen ta fullt ekonomiskt och medicinskt ansvar om det är svenska folkets önskan. För vi har väl ett uns demokrati kvar, eller? Eller, handlar det bara om vad EU, USA och WHO vill?

Att stå i rampljuset, att till vilket pris som helst stötta WHO och att friskriva en vaccintillverkare pekar definitivt inte i riktningen ”kompetens” inte heller i riktningen mot ”vetenskaplig evidens”.


Pandemrix produktinformation som ligger i förpackningarna anger somnolence som biverkning vilket är ett tillstånd av sömnighet, dåsighet och det ligger inte långt ifrån narkolepsisymptomen.
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/09/10/swine-flu-vaccine-may-have-caused-narcolepsy.aspx  

fredag 28 december 2012

Ny lag styr vaccinationsprogram för era barn!

Eftersom det inte finns några offentliga riktlinjer för evidensbaserade studier så hoppas jag verkligen att regeringen delges korrekt information ifrån tillverkarna, så de som förtroendevalda kan ta rätt beslut för Sveriges framtid "våra barn".

Eller är det så att regeringen hoppas på att kunna göra bedömning gällande vaccinsäkerhet utifrån egna register?

Sist men inte minst: Har våra förtroendevalda adekvat utbildning, kompetens, för att ta beslut som dessa?
Ingen vill ha eller höra narkolepsimammans repris, den om lojalitetssnacket.


http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/ny-lag-reglerar-nationella-vaccinationsprogram/Ny lag reglerar nationella vaccinationsprogram

Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Den innebär att beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram i fortsättningen fattas av regeringen.
Lagändringen innebär att Socialstyrelsen får ett tydligt uppdrag från regeringen att systematisk följa och bedöma det nationella vaccinationsprogrammet och vid behov föreslå ändringar i programmet, utifrån underlag som bereds av Socialstyrelsen i samarbete med Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket.
Det är fortfarande landstingen och kommunerna som upphandlar tillgängliga vaccinprodukter och det är barnhälsovården samt elevhälsan som genomför vaccinationerna och ansvarar för att programmet erbjuds till alla barn. För barnhälsovården och elevhälsan betyder lagändringen framförallt att vaccinationerna ska rapporteras till ett nationellt register som Smittskyddsinstitutet ansvarar för.

Nytt register för vaccinationer

Den nya lagen om vaccinationsregister som träder i kraft 1 januari 2013 innebär att alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till ett nytt vaccinationsregister. Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret och får ett tydligt uppdrag i lagen att långsiktigt och systematiskt följa upp de nationella vaccinationsprogrammen, vaccinationstäckningen, hur vaccinationerna påverkar sjuklighet i befolkningen och hur de aktuella sjukdomarna sprids. Det nya vaccinationsregistret kommer också vara värdefull i uppföljningen av vaccinsäkerhet. Det är Läkemedelsverkets uppgift att löpande ansvara för nytta/risk bedömningen av vaccinerna.

Nationella vaccinationsprogram – allmänna och särskilda

Alla barn i Sverige har idag rätt till vaccination mot nio allvarliga sjukdomar genom barnvaccinationsprogrammet. Vaccinationerna erbjuds genom barnhälsovården samt elevhälsan och gäller sjukdomarna polio, difteri, stelkramp, kikhosta, Haemophilus influenzae typ b (Hib), påssjuka, mässling, röda hund och pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccination mot HPV.
Nationella vaccinationsprogram kan vara av två slag, allmänna program och särskilda program för riskgrupper. Det nuvarande barnvaccinationsprogrammet räknas som ett allmänt program. Socialstyrelens riktade rekommendationer omfattar idag vaccination till vissa barn och vuxna mot hepatit B, tuberkulos, influensa eller pneumokockinfektion. Dessa rekommendationer kommer fortsätta att gälla tillsvidare men ska prövas enligt de nya kriterierna, där regeringen beslutar om de ska ingå som ett särskilt program.

 
Uppdaterad 2012-12-20 17:03

torsdag 27 december 2012

Råttstudie, cancer och korruption

För er som följt den franska råttstudien och vill veta hur fortsättningen förlöper så rekommenderar jag er att läsa Global Research:s artikel:

http://www.globalresearch.ca/stench-of-eu-corruption-in-monsanto-gmo-whitewash/5316294

Because of the power vested in the EU Commission in Brussels, Belgium, with command over a space encompassing 27 nations with more than 500 million citizens and the largest nominal world gross domestic product (GDP) of 18 trillion US dollars, it’s perhaps no surprise in this era of moral promiscuity that powerful private lobby groups such as the tobacco industry, the drug lobby, the agribusiness lobby and countless others spend enormous sums of money and other favors—legal and sometimes illegal—to influence policy decisions of the EU Commission.
This revolving door of corrupt ties between powerful private industry lobby groups and the EU Commission was in full view recently with the ruling of the European Food Safety Administration (EFSA) trying to discredit serious scientific tests about the deadly effects of a variety of Monsanto GMO corn.

Cancer of Corruption

In September 2012, Food and Chemical Toxicology, a serious international scientific journal, released a study by a team of scientists at France’s Caen University led by Professor Gilles-Eric Seralini. Before publication the Seralini study had been reviewed over a four-month period by a qualified group of scientific peers for its methodology and was deemed publishable.
It was no amateur undertaking. The scientists at Caen made carefully-documented results of tests on a group of 200 rats over a two-year life span, basically with one group of non-GMO fed rats, a so-called control group, and the other a group of GMO-fed rats.
Significantly, following a long but finally successful legal battle to force Monsanto to release the details of its own study of the safety of its own NK603 maize (corn), Seralini and colleagues reproduced a 2004 Monsanto study published in the same journal and used by the European Food Safety Authority (EFSA) for its 2009 positive evaluation of NK603.
Seralini’s group based their experiment on the same protocol as the Monsanto study but, critically, were testing more parameters more frequently. And the rats were studied for much longer—their full two year average life-time instead of just 90 days in the Monsanto study. The long time span proved critical. The first tumors only appeared 4 to7 months into the study. In industry’s earlier 90-day study on the same GMO maize Monsanto NK603, signs of toxicity were seen but were dismissed as “not biologically meaningful” by industry and EFSA alike. It seems they were indeed very biologically meaningful.
The study was also done with the highest number of rats ever measured in a standard GMO diet study. They tested also “for the first time 3 doses (rather than two in the usual 90 day long protocols) of the Roundup-tolerant NK603 GMO maize alone, the GMO maize treated with Roundup, and Roundup alone at very low environmentally relevant doses starting below the range of levels permitted by regulatory authorities in drinking water and in GM feed.
Artikeln fortsätter.................Karuselldörrar som döljer hemliga ingredienser, livsmedelssäkerhet och korruption, eller?


Denna karuselldörr av korrupta band mellan mäktiga privata grupper, industrin, lobbynisterna och EU-kommissionen var i fullständig vy nyligen med domen från Europeiska livsmedelssäkerhet Administration (EFSA) försöker misskreditera seriösa vetenskapliga tester om de dödliga effekterna av en mängd olika Monsanto GMO majs .


Misstänkt nog hade Monsanto vägrat upprepade vetenskapliga krav att publicera de exakta kemikalier som används i Roundup bortsett från en-glyfosat. They argued that it was a “trade secret.” Independent analyses by scientists indicated, however, that the combination of glyphosate with Monsanto's “mystery” added chemicals created a highly toxic cocktail that was shown to toxically affect human embryo cells in doses far lower than used in agriculture. [8] De hävdade att det var en "affärshemlighet". Oberoende analyser av forskare visade dock att kombinationen av glyfosat med Monsantos "mysterium", tillade kemikalier skapade en mycket giftig cocktail som visade sig toxiskt påverka mänskligt embryo celler i doser avsevärt lägre än används i jordbruket.

Fanns det någon förevändning av vetenskapliga ansvar i klart korrupta EFSA-panelen, eller professor Glover kontor, skulle de omedelbart ha kallat för flera oberoende liknande långsiktiga studier på råtta för att bekräfta eller vederlägga Seralini resultaten. They and the Monsanto GMO lobby influencing them clearly had no desire to do anything but try to slander the Seralini group with vague accusations and hope the obedient international media would take the headline and close the embarrassing story. De och Monsanto GMO lobbyn påverkar dem tydligt hade ingen lust att göra något annat än att försöka förtala Seralini gruppen med vaga anklagelser och hoppas de lydiga internationella medier skulle ta rubriken och stäng pinsamma historien. It was typical of the entire history of the spread of patented GMO seeds and paired toxic herbicides like Roundup. Det var typiskt för hela historia spridningen av patenterade GMO-utsäde och parade giftiga ogräsmedel som Roundup.


Autism, kroniska sjukdomar från vaccin - ny studie

Föräldrar världen över säger att vaccin orsakar allt ifrån autism, autoimmuna sjukdomar, akuta reaktioner eller kroniska sjukdomar. Den stora frågan är om det finns någon sanning i dessa påståenden eller ej. De flesta föräldrar har ju bara sin egen intuition att förlita sig på. De så kallade experterna säger något helt annat än vad som känns som en logiskt förklaring för föräldrarna.

Tänk tanken…..
Hur många barn hade kunnat undvika en kronisk sjukdom om de inte tagit ett vaccin?

Ett sätt att ta reda på svaret på denna fråga skulle vara att jämföra vaccinerade barn med ovaccinerade barn. De som är för vaccin säger givetvis att en sådan studie inte kan göras och skälen är lite luddiga. Kanske vågar de inte utsätta sig för risken att en sådan studie skulle kunna utvisa att ovaccinerade barn skulle visa sig vara friskare. Om så skulle vara fallet….hur skulle industrin hantera ett inkomstbortfall som detta? Speciellt som vaccin anses vara den stora kassakossan…

Om en jämförande studie skulle visa att graden av autism hos ovaccinerade är betydligt mindre än bland de som är vaccinerade, skulle regeringen då vara villiga att betala ut en ersättning som de skadade förtjänar?

Denna studie befinner sig inte längre på drömstadiet utan den är faktiskt pågående….. hoppas bara att världen kan ta in resultaten och att de får den ekonomiska hjälp som de behöver för att slutföra studien.

Studien heter, ”vaccinationsstatus och hälsoresultat bland Homeschooled children”
Forskningen görs av epidemiologer vid Jackson State Univeristy. Studien kommer att vara rikstäckande i USA:

Förslaget till studien säger: "Denna studie avser en stor hälsofråga, nämligen om vaccination är kopplad på något sätt för barns långsiktiga hälsa. Vaccination är en av de största upptäckterna inom medicin, men lite är känt om dess långa. sikt. Syftet med denna studie är att utvärdera effekterna av vaccinationen genom att jämföra vaccinerade och ovaccinerade barn i form av ett antal större hälsoresultat, inklusive astma, autism, diabetes och inlärningssvårigheter.

Läs hela artikeln:  

http://www.greenmedinfo.com/blog/official-vaccinated-vs-unvaccinated-study-finally-being-done?utm_source=www.GreenMedInfo.com&utm_campaign=aa55df156b-Greenmedinfo&utm_medium=email

söndag 23 december 2012

God Jul 2012
God Jul och ett Lyckosamt Gott Nytt År
Önskar jag er alla


I wish you all a
Very Merry Christmas
And a
New Happy and Properous Year

Wherever you are…….

Definition av vetenskap och beprövad erfarenhet

Hej Mats,

Jag är jättetacksam för att du tog dig tid och besvarade mitt email.

Något som fortfarande är oklart för mig är definitionen av:  vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vad är egentligen en god medicinsk praxis?

På förhand tack för hjälpen.

Mvh
Pia Lindqvist Hopkins


Socialstyrelsens svar:

Hej Pia
 
Det finns inte i författning någon definition av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet och mig veterligen finns det inte heller någon närmare beskrivning av utrycket i förarbetena till lagstiftningen.
 
Begreppet är inte statiskt utan förändras med tiden och vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen måste följa den medicinska vetenskapen och hur den utvecklas. Vad som kan anses vara vetenskap och beprövad erfarenhet bestäms inte primärt av Socialstyrelsen utan av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och förvaltningsdomstolarna i de enskilda fall som blir föremål för prövning i dessa instanser.
 
Med vänlig hälsning
 
___________________________________________
Mathias Wallin
Jurist
075-247 30 42
 
Socialstyrelsen
Avdelning för regler och tillstånd
Enheten för regler
106 30 Stockholm
Växel: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se


 

Socialstyrelsen om vetenskap och beprövad erfarenhetFrom: mathias.wallin@socialstyrelsen.se
To: plhopkins2003@hotmail.com
Date: Wed, 5 Dec 2012 07:39:23 +0100
Subject: SV: lagar & regelverk för evidensbaserade studier Dnr 58002/2012

Hej Pia
 
Ber om ursäkt för sent svar. När det gäller godkännande av vaccin och andra läkemedel så är Läkemedelsverket ansvarig myndighet för detta och jag måste därför be dig kontakta dem med dina frågor om vilka kriterier som krävs för att få ett godkännande.  Klicka här för kontaktinformation till Läkemedelsverket: http://www.lakemedelsverket.se/topp/Kontakta-oss/
 
Enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen ska den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.  
I händelse av att det blir en tillsynsfråga anlitas Socialstyrelsens vetenskapliga råd som då gör en kunskapsinventering och medverkar till bedömningen om läkaren använt metoder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet dvs. god medicinsk praxis. Dessförinnan är det professionen själv som måste följa kunskapsläget och den medicinska utvecklingen. För det fall av Socialstyrelsen t.ex. får ett regeringsuppdrag att särskilt analysera något område utifrån någon aspekt så sammanställs detta i en rapport som är tillgänglig för alla.
 
 
Med vänlig hälsning
 
___________________________________________
Mathias Wallin
Jurist
075-247 30 42
 
Socialstyrelsen
Avdelning för regler och tillstånd
Enheten för regler
106 30 Stockholm
Växel: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

 

Från: Pia Lindqvist Hopkins [mailto:plhopkins2003@hotmail.com]
Skickat: den 12 november 2012 23:29
Till: Socialstyrelsen
Ämne: lagar & regelverk för evidensbaserade studier

 
Till Socialstyrelsen,
 
Vi läser och hör dagligen begreppet: vetenskapligt beprövat, evidensbaserat och vetenskapligt testat.
Vetenskapliga studier har visat att …...
 
Vilka är de kriterier som måste uppfyllas för att en studie skall kunna anses vara vetenskapligt genomförd? Vilka lagrum åberopas?
 
I vilka fall räcker det med att presentera en studie som baserats på lästa patientjournaler som förts under ett antal år, där inte ens patienterna varit medvetna om att de varit delaktiga i en studie?
 
Vad jag förstår så ligger bevisbördan gällande funktion, verkan och säkerhet på tillverkarens sida och så gör även ansvaret. Med andra ord så är det tillverkaren som förser alla involverade parter med evidensmaterial för att kunna erhålla sina tillstånd. Detta sker i tillverkarens egen regi eller via anlitade av utomstående forskare.
Accepteras studierna direkt av eller initierar ni någon form av test via oberoende forskare med tanke på medborgarnas hälsa och säkerhet.
 
Vilka är de lagar, regelverk och/eller riktlinjer som styr dessa forskningsprojekt när det gäller säkerställande bevisning om att en substans, en produkt, kan anses som säker? Finns det regler som styr hur länge något måste testas innan det får lov att släppas ut på den öppna marknaden?
 
 
Finns det olika regelverk för studier gällande GMM, GMO, nano, vaccin och övriga läkemedel?
Att nämna:
Tidsperspektiv, försöksobjekt, mängd, kontinuerlig uppföljning etc.
Eller är det helt enkelt så att tillverkarna har rätt att besluta var, när, hur och under vilka kriterier som de vetenskapliga testerna skall utföras?
 
Önskar beröra ett exempel, ett som vi är många som funderar över just nu:
 
Ponera att:
Ett nytt nanovaccin lanseras på marknaden.
Enligt tillverkaren så är det testat och till bevis så har man ex antal s.k. vetenskapliga studier som underlag.
Ett tillbud inträffar, låt oss säga ett dödsfall. Obduktionen visar ingenting och är svårutförd eftersom det inte verkar finnas tillräcklig kunskap om hur nanopartiklarna interagerar / reagerar i kroppens alla delar och det försvårar, eftersom man då inte heller vet exakt var man skall leta. Vad som händer kemiskt i själva hjärnan när vaccin innehållet passerat blod hjärn-barriären, vet man inte, eftersom man inte kan obducera och testa på levande människor Det saknas utrustning för att kunna genomföra dessa tester.
 
I fall som detta vad är det som ligger till grund för ett godkännande?
Görs godkännande via den gyllene undantagsregeln?
FDA chefen I USA uttryckte sig som så att ibland hamnar man i ett läge
där man måste välja mellan pest och kolera. M.a.o. man har ett visst överseende med helt nya framforskade tekniker och produkter – forskning är framtiden. Och som avslutning sade hon att alla vet ju att det inte finns ett enda läkemedel som inte är skadligt för kroppen.
 
Vi har alla ett val här i livet och möjligheten att välja vad som är rätt för oss själva som individer. Men för att kunna göra ett moget och väl genomtänkt val så måste man veta förutsättningarna för informationens framtagande. Detta är andemeningen med mina frågor.
Tacksam för svar,
 
Med vänlig hälsning
Pia L Hopkins
 

torsdag 20 december 2012

Biverkningsrapport kombinerade vaccin


Omfattande biverkningar av kombinerade vaccin.Den belgiska organisationen Citoyenne har publicerat en 1271 sidor lång rapport som upptar biverkningar som identifierats på barn i samband med ett så kallat sex-i-ett vaccin, (Infanrix Hexa). Dessa biverkningar fördes och registrerades av tillverkaren under perioden 23 oktober 2009 fram till den 22 oktober 2011. I denna redovisas omfattande biverkningar, dödsfall samt skador. Rapporten insändes till den division inom EU som handlägger läkemedelsärenden direkt ifrån tillverkaren.

Viktigt att veta är att siffrorna i rapporten inte tar någon hänsyn till underrapportering, (vilket är normalt). Så siffrorna måste därför multipliceras (x) med 50, för att man skall få en mer rättvisande indikation på den potientiella omfattningen av biverkningar som uppkommit hos barnen.
Samma faktor används vid estimeringar gällande alla droger, vaccin eller andra läkemedel.

Sex-i-ett-vaccinet består av difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b samt hepatit B.

För att skydda barn ifrån mycket allvarliga skador så kräver nu föräldrar och vårdpersonal att politikerna skall reagera och agera. Att bolagsvinster skall få gå före skador är en skandal som inte borde få förekomma i det 21:a århundradet.

Höjdpunkter i rapporten:
(Alla siffror är i original – okorrigerade för underrapportering.)

  • 73 rapporter om barnadödlighet, varav 36 rapporterades in under rapportperiodens (2 år), med tillägg för ytterligare 37 vilka inrapporterades innan rapportperioden startades.

  • De flesta dödsfallen inträffade mycket snart efter själva vaccinationstillfället.

  • Rapporterna upptar även autism, plötslig spädbarnsdöd samt misshandel.

  • Beakta underrapporteringen! Antalet i plötslig spädbarnsdöd överstiger det antal som förväntas ske utav andra orsaker. Detta innebär att plötslig spädbarnsdöd kan ha ett samband med andra vacciner. 

  • Övriga allvarliga biverkningar omfattar ett brett spektrum som är 825 till antalet, vilka påverkar alla system och organ i kroppen, cirkulationssystemet, det kardiovaskulära systemet, nervsystemet, immunsystemet, lungor, hud, sinnesorganen, ben, leder, urinvägar, matsmältningssystemet och slutligen hormonsystemet.

Läs hela artikeln som även länkar till rapporten här:

The Belgian organisation Initiative Citoyenne [IC] has published in the public interest a secret vaccine manufacturer’s 1271 page report to an EU government drug safety licensing agency.
The report sets out a wide range of multiple numerous wide-ranging vaccine adverse reactions, including deaths and injuries to children from side effects identified at European level and associated with just one six-in-one vaccine.  These were recorded by the manufacturer between 23 October 2009 and 22 October 2011.
The 1,742 reports of side effects do not take into account under-reporting.  So the figures in the report need to be multiplied by 50 times to get an idea of the potential extent of the adverse reactions in children.  [Under-reporting in all drugs and not just vaccines is 98 in every 100 adverse reactions – hence multiply by 50: Spontaneous adverse drug reaction reporting vs event monitoring: a comparison: Journal of the Royal Society of Medicine Volume 84 June 1991 341.]
The vaccine is a diphtheria, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus influenzae type b and hepatitis B.


On Initiative Citoyennes homepage you can also find letters sent .. regarding the organizations concerns about the sideeffects and deaths related to the vaccines: Cevarix and Gardasil.


lördag 15 december 2012

Göran Hägglunds gällande oförsäkrade generiska läkemedel

Detta är Göran Hägglunds svar på mina frågor som jag ställde i skrivelsen se
inlägget oförsäkrade generiska läkemedel.
From: s.registrator@regeringskansliet.se
To: plhopkins2003@hotmail.com
Subject: S2012/8298/Sr
Date: Thu, 13 Dec 2012 15:26:39 +0000


S2012/8298/Sr
Pia Lindqvist Hopkins
plhopkins2003@hotmail.com


Bästa Pia,

Tack för ditt e-brev.

Jag förstår av ditt brev att du har synpunkter och frågor rörande Läkemedelsförsäkringen.

Låt mig börja med att slå fast att ett väl fungerande försäkringsskydd mot läkemedelsskador är av stor vikt för alla patienter. För mig är det viktigt att man som patient kan känna sig trygg även i det fall man skulle drabbas av en läkemedelsskada.

De flesta läkemedelsbolag som är verksamma i Sverige är anslutna till Läkemedelsförsäkringen. Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad avseende ekonomisk ersättning. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren får ersättning.

Regeringen har tillsatt en utredning som tittar på försäkringsskadeskyddet för patienter vid personskada. Det finns dock vissa EU-rättsliga hinder för en obligatorisk försäkring.

För den enskilda patienten är det emellertid självklart av betydelse om han eller hon främst är hänvisad till ett försäkringsbolag som prövar ersättningsanspråket snarare än att man tvingas vända sig till domstol. Läkemedelsbolagen erbjuds dessutom ett ekonomiskt skydd mot förluster på grund av oväntade och plötsliga händelser genom försäkringen. Detta innebär att patienternas möjligheter att få ersättning ökar.

Läkemedels- och apoteksutredningen kommer att lämna ett delbetänkande med bedömningar och förslag som rör försäkringsskyddet för patienter vid läkemedelsskador senast 1 april nästa år.
Regeringen följer därför den här frågan noga.

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till mig.


Stockholm i december 2012

Med varma hälsningarGöran Hägglund

onsdag 12 december 2012

Narkolepsidrabbade och ersättning från läkemedelsförsäkringen

För den som vill veta vad och hur mycket läkemedelsförsäkringen täcker rekommenderar jag ett besök på www.lff.se


Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 6

2012-10-05

Till de narkolepsidrabbade som har fått en godkänd läkemedelsskada betalar som tidigare meddelats Läkemedelsförsäkringen 50 000 kr som ersättning för Sveda och värk. Dessutom påbörjas ersättning av de extra kostnader som skadan medfört.

Då ersättning för kvarstående besvär fastställs först i vuxen ålder så innebär detta att många får vänta länge på ersättningen. Läkemedelsförsäkringen har därför beslutat att erbjuda ett förskott på 70 000 kr på denna del av ersättningen. Vi vill understryka att detta är just ett förskott och att den slutliga ersättningen i denna del kommer att avgöras individuellt i varje fall.
I samband med förskottet så kommer man enligt försäkringens villkor att få skriva på en så kallad Överlåtelsehandling som innebär att man till Läkemedelsförsäkringen överlåter rätten att stämma en tredje part som kan anses som vållande enligt skadeståndslagen. Detta är ett för försäkringen principiellt viktigt villkor och innebär att om en vållande kan identifieras så har försäkringen möjlighet att den vägen få tillbaka utbetalade medel. Den drabbade kan genom försäkringen få ersättning enklare, snabbare och billigare jämfört med en stämning i domstol, men man kan alltså inte enligt försäkringens villkor få ersättning både via försäkringen och via stämning för samma skada.

Läs hela uppdatering 6 här:

http://www.lff.se/default.aspx?id=16944&ptid=0

Fransk studie Narkolepsi - läkemedelsförsäkringen funderar...

Detta inlägg knyter samman funderingar med tidigare uppkomna den 1 december - se inlägget
"Fransk Studie Narkolepsi" och ger oss en inblick i hur svårt det är att konstatera en vaccinskada (på ett otillräckligt testat vaccin), när man inte riktigt vet var eller vad man skall leta efter.....

Den franska studien pekar på ett klart samband men anses ändå inte vetenskapligt övertygande. Man inväntar resultaten på fördjupade studier. Borde inte de fördjupade studierna vara klara innan en massvaccination påbörjas....

PANDEMRIX VAR FAKTISKT PATENTERAT ÅR 2006!!Ny studie från Frankrike.
Läkemedelsförsäkringen har ännu inte avgjort om vuxna ska få läkemedelsskadan erkänd som narkolepsi.

Publicerad – Uppdaterad

Det visar en ännu opublicerad studie som Franska Läkemedelsverket lagt ut på sin hemsida.
I Sverige väntar nu ett 40-tal vuxna på beskedet om de kan få ersättning eller inte. Hiittills har 143 barn och unga upp till 19 år fått narkolepsin godkänd som en läkemedelsskada efter att ha vaccinerats med Pandemrix. De som har fyllt 20 år får däremot inget besked av Läkemedelsförsäkringen.


Varför har ni inte avgjort om de vuxna ska få narkolepsin erkänd som läkemedelsskada eller inte?
– Därför att det i dagsläget inte finns någon data som talar om att det finns ett klart samband mellan narkolepsi och vaccinet för de vuxna. Därför väntar vi på att Läkemedelsverkets fördjupade studier om narkolepsi ska bli färdiga och vi hoppas att vi får nya data där, säger Anders Öhlén vd på Läkemedelsförsäkringen.
Men för första gången finns det nu en vetenskaplig studie som pekar på ett samband även hos vuxna. Franska Läkemedelsverket har lagt ut en studie på 287 personer på sin hemsida: NarcoFlu-FV Study, från universitetet i Bordeaux.

Läs hela artikeln:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/aven-vaccinerade-vuxna-drabbas-av-narkolepsi

tisdag 11 december 2012

Prostatacancer länkat till HPV virus?

Prostate disease and HPV
The exact role of HPV in the development of benign and malignant lesions of the prostate is unclear. However, several studies have demonstrated an association between HPV and prostate disease, including prostate cancer. For this reason, treatment of men who are possible carriers of HPV takes on a much greater significance.

Källa:  http://www.health-science-report.com/alotek/topics3/article41/Two-virus link to prostate cancer

01 August 2012
Two common viruses known to be associated with human cancers are both present – and may even be collaborating with each other - in most male prostate cancers, a new study suggests.
The research has revealed that both the human papilloma virus (HPV) and Epstein Barr virus (EBV) are present in more than half of malignant prostate cancers found in Australian men, as well as in a high proportion of benign and normal prostate samples.
Details of the study, led by Associate Professor Noel Whitaker and Professor James Lawson, of the UNSW School of Biotechnology and Biomolecular Sciences, are published in the journal The Prostate. The research team included other UNSW researchers and colleagues from the Department of Forensic Medicine Sydney South West Area Health Service and Douglass, Hanly, Moir Pathology.
“Recent unpublished experimental evidence by other researchers suggests that HPV and EBV can collaborate to promote the survival and proliferation of cancer cells, so our findings may well have important implications for understanding and preventing prostate cancer,” says Professor Whitaker.
“Significantly, in our prostate samples we found a high-risk strain known as HPV 18, which is known to be associated with other human cancers.
“HPV 18 is a common high-risk strain in Australia and is a specific target of the Gardasil vaccine now offered free to teenage girls to protect against cervical cancer.Källa: http://newsroom.unsw.edu.au/news/science/two-virus-link-prostate-cancerUppdatering i ämnet följer....

måndag 10 december 2012

Gardasil eller vaccinkandidat V503? Nytt HPV vaccin på G!


Gardasils uppföljare vaccinkandidat V503 har tillverkats och testats idet fördolda. Jag fann informationen när jag tittade in på www.dagensmedicin.se :s hemsida.

Vaccinkandidat V503 ska ge utökat skydd mot de virus typer som orsakar livmoderhalscancer.”
Skydd mot flera typer av HPV är på väg”

Jag tror säkert att de som valt att vänta med Gardasil, tills dess att man vet lite mer, känner sig ganska glada nu. Ytterligare ett alternativ dyker snart upp på vaccinhimlen med ny nytta och nya risker att sätta sig in i.
Vad var det som gjorde att Merck så snart började fokusera på att ta fram ett nytt vaccin med lite fler hpv-strängar i? Varför gjorde man inte det ifrån allra första början? Handlar detta om att bryta mark i närkampen med GSK?


http://www.termwiki.com/EN:human_papillomavirus_vaccine_V503
kan lära oss följande:


Human papillomavirus vaccine V503 – A vaccine consisting of noninfectious, recombinant virus-like particles (VLP) containing the major viral caps id protein L1 of nine strains of human papillomavirus (HPV), with potential immunoprotective activity. Vaccination with HPV V503 may stimulate the host immune system to mount a cytotoxic T lymphocyte (CTL) response against cells positive for any of these nine strains of HPV, thereby preventing cervical infection upon exposure to certain HPV subtypes. (http://www.termwiki.com/EN:human_papillomavirus_vaccine_V503)
A vaccine consisting of noninfectious, recombinant virus-like particles (VLP) containing the major viral caps id protein L1 of nine strains of human papillomavirus (HPV), with potential immunoprotective activity. Vaccination with HPV V503 may stimulate the host immune system to mount a cytotoxic T lymphocyte (CTL) response against cells positive for any of these nine strains of HPV, thereby preventing cervical infection upon exposure to certain HPV subtypes.
-//-
Vaccine mot humant papillomavirus V503 - Ett vaccin bestående av icke-infektiösa, rekombinanta virusliknande partiklar (VLP) som innehåller det största virala kapsidproteinet L1 av nio stammar av humant papillomvirus (HPV), med potentiell immunskyddande aktivitet. Vaccinering med HPV V503 kan stimulera värdens immunsystem att montera en cytotoxisk T-lymfocyt (CTL) respons mot celler positiva för någon av dessa nio stammar av HPV, och förhindrar därigenom cervikal infektion vid exponering för vissa HPV-subtyper. (Http://www.termwiki.com/EN:human_papillomavirus_vaccine_V503)
Ett vaccin bestående av icke-infektiösa, rekombinanta virusliknande partiklar (VLP) som innehåller det största virala kapsidproteinet L1 av nio stammar av humant papillomvirus (HPV), med potentiell immunskyddande aktivitet. Vaccinering med HPV V503 kan stimulera värdens immunsystem att montera en cytotoxisk T-lymfocyt (CTL) respons mot celler positiva för någon av dessa nio stammar av HPV, och förhindrar därigenom cervikal infektion vid exponering för vissa HPV-subtyper.
Googles översättning av ovan.


Rekommenderar Financial Times artikel, som beskriver lite framtida strategier, problematik med bristande hpv-infektioner och planerad expansion. Här nämns även den ekonomiska biten för den som är intresserad av vaccintillverkarnas intäkter. ( 30 juli 2012 )


http://www.ft.com/cms/s/2/d31e3764-da5a-11e1-b03b-00144feab49a.html#axzz2EawFL8ZS
Jag kan förstå varför Merck förutspår att V503 kommer att röra runt i grytan ordentligt.


Gardasil ges i skolorna trots att man vet att det ligger ett nytt vaccin
i pipelinen..... flickor tackar nej trots att vaccinet är gratis......
http://www.epvantage.com/Universal/View.aspx?type=Story&id=257591&isEPVantage=yes
från den 30 september 2011 kan vi inhämta följande information:


Merck's improved Gardasil could cause a stir.


As the global debate about the cost effectiveness – and in some places ethics – of human papilloma virus (HPV) vaccines rumbles on, Merck & Co has been quietly working away on a 21,000 patient phase III program for an improved version of its blockbuster vaccine  Gardasil.

Relatively little is known or has been written about the new candidate dubbed V503, yet it currently ranks as Merck’s second most valuable pipeline product at just under $1bn. As a 9-valent vaccine  V503 has the potential to protect girls and young women from cervical cancer caused by a wider range of types of HPV than the quadrivalent  Gardasil. Results from a 15,000-patient trial of V503 compared to  Gardasil should be released within a few months when HPV vaccines will be in the spotlight once more. Positive results would provide  Merck with more ammunition in the still two-way battle with  GlaxoSmithKline’s Cervarix.Reenergising
Gardasil entered the market first in 2006 and made spectacular use of its first-mover advantage – the vaccine raked in global sales over $2bn in 2007, its first full year on the market.

However, revenues peaked in 2008 at $2.41bn, falling back to $1.36bn last year and they are currently predicted to slowly decline over the next six years. As it stands vaccination with Gardasil requires three injections over seven months but there is no requirement for booster jabs, meaning that use of the vaccine in teenage girls quickly reached saturation point in many countries.

Meanwhile Merck’s attempts to expand use of the vaccine into older women failed to gain regulatory approval and sanctioning of the product to protect boys and men from genital warts has been a marginal opportunity (Boys prove to be of little value to Merck, September 10, 2009).

In contrast Cervarix’s evolution has been more modest, entering the European market in 2007 but only gaining FDA approval in late 2009, almost three years after Gardasil. However, the vaccine has had some notable reimbursement successes in some countries, often pitched at a slightly lower price than Gardasil, and revenues are forecast to grow from $374m last year to $892m by 2016.

The expectation that Cervarix offers protection for longer – estimated at six years compared to four years with  Gardasil – has undoubtedly also helped Glaxo’s vaccine gain market share.Greater protection
Both vaccines protect against two HPV types (16 and 18) that are estimated to cause 70% of cervical cancers. Cervarix is a bivalent vaccine against those two strains alone, but  Gardasil also protects against the two further types (6 and 11) which cause 90% of genital warts.

V503 is designed to protect against a further five types of HPV (31, 33, 45, 52 and 58) that also cause cervical cancer, offering much more comprehensive protection, particularly in more developing parts of the world.

In this instance there are some similarities to Wyeth and now  Pfizer’s successful extension of its pneumococcal vaccine franchise, gaining approval and then gradually switching vaccination regimens to its 13-valent  Prevnar from the original 7-valent version (
With US backing Prevnar 13 aims for blockbuster status, February 25, 2010).

As such, the significant potential in V503 is clear if it can generate a positive set of results from seven phase III trials which have either completed or nearing completion (see table below).

The key trial appears to be V503-001 which enrolled 14,600 young women aged 16-26 years, which uses Gardasil as the active comparator. The study completed in August and given that  Merck has guided to filing an NDA for the vaccine next year, results should be forthcoming in the not too distant future.Under the radar
Despite the potential for V503 to extend a valuable franchise like  Gardasil it is slightly surprising that the product has only ever been mentioned in brief dispatches by  Merck, which might also explain why it seems to be flying below the radar of most analysts.

Current consensus from EvaluatePharma put sales of  V503 at $300m by 2016, but this is heavily risk adjusted given that most analysts have not included the vaccine in their models.

Leerink Swann is one broker predicting V503 to be a very important product for  Merck assuming it enters the market in 2013 - analysts at the bank are expecting a dramatic switch from  Gardasil to  V503 with 2016 sales of  Gardasil to fall to just $195m as  V503 rises to $1.35bn.

With HPV vaccines still attracting much media interest and V503 flying below the radar, positive pivotal results from  V503 could cause quite a stir in more ways than one.

Länkar:


Det finns ett antal voffare “barkers”, lobbyister, som roar sig med att terrorisera dem som skriver om vaccin, dess nytta och risker. De kallar dessa “bloggare” eller skribenter för vaccinmotståndare, foliehattar etc. och anklagar dem bland annat för att orsaka död hos unga flickor, (avser här: Gardasil).
De begär vetenskaplig information för att skjuta varje påstående i sank, de sitter som skrikande fågelungar med munnen öppen. Minsta lilla som kommer in får dem att spy galla, en kritisk djupt kränkande sådan. De sprider rädsla och olust.

Men små fågelpojkar..... varför har ni inte berättat om vaccinkandidat V503? Vem jobbar ni för egentligen? En bra man reder sig själv, hämtar eget underlag och använder det som diskussionsunderlag. Fågelungar skall sitta kvar i sitt bo, invänta mat och kunskap, innan de flyger ut i världen.

Flickor, kvinnor är fullständigt kompetenta att ta sina egna beslut. Vi vill inte bli styrda av livmodersfixerade pojkar eller män. Ni bär inte vår smärta, ni bär inte våra sjukdomar och ni har inte rätt att göra valet åt oss.
Uttryck gärna era känslor men tala inte om för oss vad vi vill, vad vi behöver, vad vi får lov att prata om, vad som är bäst för oss eller vad vi skall välja.

Många av oss flickor och kvinnor vill göra våra val tillsammans med familjen efter genomgång av fakta och samtal med expertis.

Just my 2 cents.


söndag 9 december 2012

Ekologiskt är bra för alla, tillverkare som konsument

I år skrev naturskyddsföreningen en intressant artikeln om 5 värsta råvaror att byta till ekologiskt.....
5 värstingar att byta till ekologiskt

Kaffe / Bananer / Vindruvor / Mejeriprodukter / Kött / Potatis

Mer utförlig information finner du här: 

BODY BAZAROm fler köper varor som är odlade utan allsköns bekämpningsmedel så minimerar vi även lagring av dessa i våra matjordar.

lördag 8 december 2012

Spermieminskning bland fransmän och amerikaner

Mer franska studier..... de satsar tydligen på studier i dessa kristider... och det är välkommet.


I en studie där lite över 26.600 franska män ingick så konstaterade forskarna att den genomsnittliga mängden spermier har minskat med 32,3% under de senaste 17 åren.
Det är ledsamt men kanske inte så förvånande.
Kvalitet samt kvantitet har gått ner med en tredjedel.

Författarna till tidsskriften Human Reproduction anser att detta utgör ett allvarligt folkhälsoproblem och skall tas som en varning. Koppling till miljön behöver fastställas.
Miljöfaktorer i själva verket, liksom förekomsten av endokrinstörande kemikalier kan vara möjliga skäl att spermieantalet sjunkit hos fransmännen och amerikanerna.

Läs mer:

http://naturalsociety.com/3-reasons-the-french-sperm-count-dropped-by-13-in-17-years/
 

Värmlänning kräver Pappografi


I VF kan vi läsa Kjell-Owe Larssons brev till Socialminister Göran Hägglund där han frågar vilka åtgärder som ministern avser att vidta för män och deras möjlighet till PSA-tester.

Prostatacancer drabbar 9-10.000 män per år och är därmed den vanligaste cancerformen i Sverige.
Till och med vanligare än bröstcancer och livmoderhalscancer som det fokuseras mycket mera på.

Jag citerar Kjell-Owe:
"Allt som finns mellan naveln och knäna är lite skämmigt och tabu".

Underbart att Kjell-Owe uttryckte denna känsla eftersom det är precis så här som många kvinnor också känner det när de blir drabbade. Något för män att lägga på minnet.

Man kan ju undra varför män varit mer intresserade av kvinnor och deras cancerproblem. Varför det forskats så lite på männens. Om det varit fler kvinnor i forskarkläder så hade det kanske varit lite mer jämnställt, eller?

Och nu går vi tillbaka till den allvarliga sidan igen....Diagrammet nedan visar utvecklingen av diagnoser i prostatacancer från Cancerregistrets start år 1958.
Prostatacancerincidends 1958-2006Källe: http://www.prostatacancerforbundet.se/index.php?id=9
Är testning med PSA bra eller dåligt? Läs prostataförbundets ledare. Du klickar längst ner till höger. Det råder delade meningar.... precis som det gör gällande mammografi och bröstcancer.
Läs och Lär!!!!! Så du kan ta det beslut som är bäst för dig!!!
fredag 7 december 2012

Kemikalier länkas till fetma och diabetes?

Här finner den som är intresserad lite läsning om vilka risker som finns involverade med kemikalieexponering.http://www.chemtrust.org.uk/Obesity_and_Diabetes_publications.phpNew Report:


Review of the science linking chemical exposures to the human risk of obesity and diabetes summarises the recent science which suggests that exposure to certain common chemicals is linked with increasing incidence of obesity and diabetes. The human population is exposed to these suspect chemicals on a daily basis, mostly via food and consumer products.

Download the report 

Download the executive summary


Download the press release


Download the leaflet
CHEM Trust publications on obesity and diabetes

 
A review of the science linking chemical exposures to the human risk of obesity and diabetes.

pdflogo.png Download the report 

pdflogo.png Download the executive summary

pdflogo.png Download the press release 

pdflogo.png Download the leaflet 
 
 
 
pdflogo.png Executive Summary in French
pdflogo.png Executive Summary in Spanish
pdflogo.png Executive Summary in German
 
 
 
pdflogo.png Leaflet in French
pdflogo.png Leaflet in Spanish
pdflogo.png Leaflet in Hungarian