måndag 20 oktober 2014

Emotionell stress kan orsaka sjukdom -4- VÄNLIG

Vara vänlig eller avvisande och hård?

Att bli bemött med vänlighet och att visa vänlighet kan vara del allra viktigaste dygden speciellt för dem som har upplevt en icke fysisk smärta i sitt liv.

En person som reagerar med rädsla istället för vänlighet är en självisk person som väljer att agera på ett ovänligt och avvisande sätt mot andra människor utifrån den egna inre smärtan och rädslan för att bli avvisad.

Att bli avvisad är det mest förkrossande vi kan uppleva i livet. Det ligger till grund för så gott som alla problem som involverar kärlek som vi brottas med i livet. Vi vill alla känna oss älskade, accepterade och värdefulla.

Kanske kan vi alla må bättre om vi visar lite mer vänlighet?

Emotionell stress kan skapa sjukdom -3- TÅLAMOD

Kan lösningen till ilska, frustration och otålighet vara TÅLAMOD?

Brist på tålamod är något vi nämner så där i förbifarten, likt en kul grej. Av någon konstig anledning så definierar vi inte tålamod som en negativ känsla eller som en stor sak. Men brist på tålamod kan faktiskt vara en mycket stor sak i våra liv.


Brist på tålamod infinner sig oftast som ett bevis på att vi någonstans innerst inne inte är nöjda. Det visar även att man jämför sig med andra, vilket alltid leder in tankarna på helt fel spår, bort ifrån hjärtat.


Att jämföra sig med andra leder bara till två nya känslor, känslan att känna sig underlägsen eller överlägsen.Inget av dessa är bra eftersom de leder till onödig stress.


Ett litet tecken på att man har problem med tålamod är känslor av irritation, frustration, ilska och osäkerhet. Dessa negativa känslor påverkar faktiskt vårt immunsystem i fel riktning.


Något att fundera över nästa gång otåligheten knackar på dörren.... är vi beredda att bli sjuka på kuppen? Eller skall vi plocka fram det där tålamodet och ta tre extra andetag?


Varje negativ känsla kan härledas till rädsla. Ilska verkar vara tecknet på att rädslan har gått tillräckligt långt i någons liv.


Ser du någon korrelation mellan de fysiska och känslomässiga problemen i ditt liv eller i någon annans?Nappflaskor - vad du bör veta om bisfenol och alternativa kemikalier

Vi känner alla igen..... 

...nytt bättre innehåll
....innehåller inte

När detta används skall den röda flaggan gå i topp och den kritiska tanken skall infinna sig...

vad är det som göms?http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/f%C3%B6r%C3%A4ldrar-och-barn/alternativa-kemikalier-beh%C3%B6ver-inte-vara-b%C3%A4ttre#.VETE8ctpmVs.google_plusone_shareAlternativa kemikalier behöver inte vara bättre

”Fri från ftalater”, ”innehåller inte PFOA” eller ”bisfenol A”. Att berätta vad produkten inte innehåller har blivit ett försäljningsargument. Men vad innehåller de i stället? – Ersättarna kan vara lika problematiska, hävdar experten.
Bisfenol A, ftalater och perfluorerade ämnen är några exempel på hormonstörande kemikalier som det skrivits och larmats mycket om de senaste åren. Vissa av ämnena har förbjudits i exempelvis barnprodukter. I andra fall har den mediala uppmärksamheten inneburit att industrin själva valt att fasa ut ämnen med dåligt rykte. Men frågan är vad den innehåller i stället. 
– I många fall byter man bara ut ämnet mot ett annat som ofta har en snarlik kemisk uppbyggnad och som kan ha samma negativa effekter som det ämne man fasat ut. För industrin är detta inget problem, man mixtrar lite med molekylerna och så kommer larmet ett decennium senare, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet.

Fakta: 
Hormonstörande ämnen och deras ersättare

Ftalater
Används framförallt för att göra PVC-plast mjukare. Ftalaten DEHP anses extra farlig och har till stor del ersatts av ftalaten DINP som också visat sig hormonstörande i allt fler studier. Det finns även alternativa mjukgörare som inte är ftalater: DINCH räknas inte som ftalat, men framställs av ftalaten DINP. COMGHA kommer från ricinolja.  
Så står det på produkten: Fri från ftalater
Fråga: Vilken typ av plast är produkten gjord av? Är det PVC eller vinyl så innehåller den troligtvis någon annan mjukgörare.
Bisfenol A
En av världens mest använda plastkemikalier som används vid framställningen av polykarbonat och epoxiplaster samt som hårdgörare i andra plaster. Ibland ersätter man bisfenol A med andra typer av bisfenoler som till exempel bisfenol S. Enligt kemikalieinspektionen är det inte säkert att dessa är mindre skadliga.  
Så står det på produkten: Innehåller inte bisfenol A/BPA
Fråga: Innehåller den andra bisfenoler?
 
Perflourade ämnen
Används bland annat i kläder, skor och impregneringssprayer eftersom kemikalierna är vatten- och fettavstötande samtidigt som det tillåter materialet att andas.  PFOS är förbjudet och PFOA finns med på EU:s kandidatlista. Men det finns många andra perfluorerade ämnen vars effekter man inte vet så mycket om.
Så står det på produkten: Innehåller inte PFOA/PFOS
Fråga: Innehåller produkten andra perfluorerade ämnen eller fluorkarboner? En vanlig ersättare är PFBS som också kan ha hormonstörande effekter.

Emotionell stress kan skapa sjukdom -2- KÄRLEK

Lite kärlekskarameller att suga på?


Kärlek, sann kärlek, är att lägga mina egna behov och önskemål åt sidan och göra det som är bäst för andra och mig själv. 

Om valet står mellan mina egna och en annan persons behov eller önskningar, då väljer kärleken den andra personens.

Kärlek innebär att välja smärta.


Om du verkligen har älskat, då vet du utan tvivel att kärlek är smärta.

Men kärleken vinner över smärtan och väljer att göra det bästa i alla omständigheter.

Betyder det att jag aldrig får mina behov tillgodosedda? Absolut inte.

Det vore väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, för mig att älska andra om jag inte älskade mig själv.

Problemet är att de flesta av oss är så upptagna av oss själva eller är så förslavade av våra destruktiva 
gamla minnen att vi ofta inte ens ser möjligheterna att visa andra människor kärlek.

Kärlek är inte heller sex. Sex är och skall vara en hyllning till livet. 

Brist på förlåtelse är ett resultat av själviskhet och brist på kärlek.

I själva verket är brist på förståelse en av de sekundära beståndsdelarna i kategorin för kärlek.Känslorna går alltid före förståelsen. När man älskar så skiter man i att förstå om man står i en valsituation. Man väljer att känna.
Att förstå allting kommer i andra rummet... det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man skapar vad man båda mår bra av.
Emotionell stress kan skapa sjukdom -1- ATT DUGA

ATT DUGA ELLER INTE DUGA..... that´s the question....


Detta är ett stort problemområde i mångas liv, men med vetskap så kan det göras mindre.

De som drabbas hårdast här är de som varit utsatta för psykisk misshandel, perfektionism eller en sträng religiös uppfostran.

De största problemområdena här är skuldkänslor, skam och rädsla som sitter långt, långt inne och många har kanske till och med adopterat känslorna som ett normalt JAG.

Skuld, skam och rädsla kan vara helt förödande. Förutom de plågsamma upplevelserna försätter sådana känslor kroppen i ett starkt stresstillstånd. Den största gruppen av människor som har problem inom detta område finner man bland perfektionister.
Häri ligger svårigheter för de berörda att se det ohälsosamma i agerandet eftersom de själva tycker att det är bra och beundransvärda egenskaper.


Att inte duga i sina egna ögon är värre än att inte duga i andras. Det skapar en stress inombords att ständigt prestera mer och bättre, att aldrig få vara riktigt nöjd.

Man kan vara perfektionist för att man trivs bättre med ordning och reda, för att man kan.... inte för att man måste. Och man kan faktiskt ta tre djupa andetag och fundera över vad man blir glad och tillfredsställd av.

fredag 17 oktober 2014

Mögel-Analys med DNA ERMI kopplas nu till sjukdom

Jerker har

skrivit lite om att analys Mögel-DNA nu jämförs med uppkomst av astma och andra sjukdomar.


Tack Jerker för att du kämpar i både medvind och motvind. Jag hoppas att de som har mögel i sina hus och de som har barn i mögelskolor läser. / Pia


LFS informationDNA-analyser länkade till sjukdom

Grovt räknat är olika symtom och sjukdomar som astma kopplade till ett högre ERMI. Forskningen om mögel i förhållande till sjukdom är fortfarande i sin linda. Mögel-DNA kan genom artbestämning vara en god hjälp på vägen att bättre förstå varför personer i ett mögelhus i större grad än personer i ett friskt hus far illa. Forskaren Ritchie C. Shoemaker kan vara den som än så länge öppet tagit denna forskning längst genom att jämföra ERMI med symtom hos sin undersökningsgrupp. Han finner samband mellan kraftigare mögelförekomst motsvarande högre värden på ERMI-skalan och neurologiska problem som hjärndimma, svårigheter med minnet och varierande kognitiva problem, i sin tur relaterat till förändringar i hjärnan antydande att centrala nervsystemet kan vara berört via inflammation och mögeltoxiner etc. Redan över ett ERMI-värde om 2 ska enligt Shoemaker återfall ses hos patienter som återvänder till det mögelskadade huset efter att ha varit ifrån detta och under tiden återhämtat sig (5). Sju år senare följer Shoemaker upp med ännu mer information om att hjärnan verkar påverkas av mögel i hus. Här refererar vi såväl till Shoemaker som till andra forskare vilka säger samma sak, bl.a. att depression är vanligt (6).

Övrig forskning verkar i del stå och stampa kring begreppet astma samt andra luftvägsåkommor etc. Det är viktigt att fastställa incidens (hur många som under viss tid drabbas av astma i ett hus med mögel och bakterier) och titta på vilka mögelarter och vilka bakterier som var och en eller tillsammans kan nyutlösa luftvägssjukdomen. Lika viktigt anser vi det vara att forska i ett vidare begrepp än så här eftersom astma bara är en liten del av den samlade och rapporterade symtom- och sjukdomsbilden som framkommer då personer får berätta om sina upplevelser och forskare med Shoemakers kaliber får träda fram med sina rön.