tisdag 29 november 2016

Gardasil och framförda klagomål 2016

Please note: This complaint to the ombudsman is not about whether the HPV vaccines do more good than harm. It is about the EMA’s conduct, which we believe is an instance of maladministration. It is possible that many of the serious harms that occur after vaccination are autoimmune diseases. However, as we don’t know whether these diseases are caused by the HPV vaccines, it must be a research priority to find out. The views we express here and our conclusions are based on the facts we present; they are ours and not those of any organisation.

http://nordic.cochrane.org/sites/nordic.cochrane.org/files/public/uploads/ResearchHighlights/Complaint-to-ombudsman-over-EMA.pdfciterar några punkter ur det 99 sidor långa dokumentet:


Summary of our complaint to the EU ombudsman

On 26 May 2016, we complained to the European Medicines Agency (EMA) over maladministration at the EMA related to safety of the HPV vaccines. The EMA’s replies to us did not fully address our concerns. Some of our concerns were not addressed at all, and several of the EMA’s statements were either wrong or seriously misleading, or irrelevant for the criticism we had posed. We therefore now complain to the EU ombudsman over the EMA. These are our most important observations:1. The EMA has not been open and accountable to the citizens and has not respected their rights to know about the scientific uncertainties related to the safety of HPV vaccines. The officially published 40-page report does not reflect the considerable disagreements among the EMA’s experts and others but gives the impression of a unanimous rejection of the suspected harms.


2. The EMA has not lived up to the scientific standards that must be expected of the agency when evaluating the science related to the safety of the HPV vaccines. One of the key arguments, which appeared no less than ten times in the EMA’s official report, was that there was no difference between what was observed and the expected background incidence of serious harms. However, the underlying research was of such poor quality that these observations are virtually meaningless. The EMA admitted that evidence from observed versus expected analyses cannot confirm a causal association due to the inherent limitations in such data, but then, logically, the EMA cannot provide any reassurance either for the opposite hypothesis, which is that the HPV vaccines are not harmful.
 

3. Contrary to the EMA’s statements, the official report does not describe the most relevant evidence. The EMA emphasized research that is highly unreliable instead of focussing on the most reliable research.
 

4. The amount of spin generated by EMA on its findings does not allow conclusion to be made. Its official report could have been written by a PR agency working for a drug company. It is of public interest to know who wrote or drafted the EMA’s official report, which is anonymous. The bottom line for the EMA seems to have been that the vaccine should be protected from criticism at all costs because it is believed to save lives. One pointer to this is that the text in the official report is nearly identical to the assessments of the EMA’s rapporteur and the drug companies.


5. The EMA did not treat a Danish researcher who raised concerns about possible serious harms of the HPV vaccines fairly. The EMA published pejorative comments that came close to an accusation of scientific misconduct. The EMA’s comments were unprofessional, totally inappropriate and represented unfounded criticism. If drug regulators behave like this when doctors report their observations about possible serious harms of approved products, doctors will be unlikely to alert the public to their observations in future, which would be a complete negation of one of the cornerstones of pharmacovigilance.


6. The EMA seriously misrepresented the facts when it stated that its co-rapporteurs did not agree with the Danish researcher about her concerns.


7. The EMA did not treat fairly the observations and concerns the Danish Health and Medicines Authorities and the WHO Uppsala Monitoring Centre had raised about possible serious harms of the HPV vaccines.

 
8. Contrary to the EMA’s statements, the evidence was not assessed in an objective and scientifically acceptable way and the evidence provided by experts was not given equal consideration. The evidence provided by the vaccine manufacturers was generally accepted at face value, unlike the more reliable and independent publications by the Danish researcher and her colleagues, the Danish Health and Medicines Agency and the WHO Uppsala Monitoring Centre.
 

9. The extreme secrecy, with life-long confidentiality agreements, which the EMA imposed on its working group members and scientific experts is not needed, is not legitimate and is not in the public interest.


10. Some of the redactions the EMA imposed on the documents it delivered to the citizens according to Freedom of Information requests were not needed, were not legitimate according to a 2010 ruling by the ombudsman, and were not in the public interest. The illegitimate redactions included names of contact people at the EMA and scientific assessors, case numbers of patients for which harms were reported, country names for individual cases, numbers of reported harms for individual countries, names of countries where there is an excess incidence of reported harms, and number of doses of the vaccine used in individual countries.

And it goes on and on and on.

Fakta och kunskap om vad som händer och sker gör att vi kan ta bättre beslut för oss själva och vår familj.


lördag 7 maj 2016

Vi vill ha en fungerande vård i Sverige för fästingrelaterade infektioner

Vi måste alla stötta Mats som kämpar för allas rätt till rätt testmetoder och korrekt behandling av fästingrelaterade sjukdomar. Gör en insats om inte för dig själv så för en medmänniska. Det enda jag kunnat göra under årens lopp är att rekommendera människor att åka till Tyskland och visserligen kan jag fortsätta med det men vore det inte bättre om den bästa sjukvården i världen kunde hjälpa sina egna kroniskt sjuka med vård eller åtminstone ekonomisk ersättning?

https://newsaboutdisease.wordpress.com/2016/05/06/namninsamling-fastingrelaterade-infektioner-maste-tas-pa-storre-allvar/

Borrelia och co-infektioner är ett växande problem!Förekomsten av borrelia och co-infektioner ökar dramatiskt i hela Europa. Varje år insjuknar hundratusentals människor i borrelia och co-infektioner. På grund av felaktiga prover går många odiagnostiserade/feldiagnostiserade och obehandlade/otillräckligt behandlade. Flera co-infektioner kan inte ens sjukvården idag upptäcka.
Du som skriver under denna petition vill verka för att- Utveckla nya tester och ta fram effektiva behandlingar för borrrelia och co-infektioner
- Validera redan befintliga provtagningsmetoder (exempelvis ELISPOT LTT Borrelia)
- Sjukvårdspersonal utbildas i diagnosticering och behandling av fästingrelaterade infektioner
- Sverige erbjuder vård på lika villkor (slippa egenfinansierad utlandsvård). Bland annat genom att öppna dedikerade kliniker och använda effektiva behandlingsrekommendationer (jmf ILADS eller Tyskland) och behandla så länge som krävs.
- Undersöka möjligheten av sexuell överföring och faror för gravida kvinnor
- Göra allmänheten medveten om de potentiella riskerna med fästingbett
Målsättning
Målsättningen är att få in 2000 namnunderskrifter. Efter genomförd namninsamling kommer namninsamlingen lämnas in till relevanta instanser som kan påverka vår framtid till ett friskare liv.

Skriv under här:
http://www.skrivunder.com/fastingrelaterade_infektioner_maste_tas_pa_storre_allvar#form


torsdag 24 mars 2016

Träffa doktorn på video eller i verkligheten?


Att ha kontakt med läkare via nätet, är det bra investerade pengar eller skall de räknas som bortkastade?

På många orter i Sverige där det är mycket svårt att ens få en tid inom de närmaste månaderna så är detta en alldeles utmärkt idé. Hur ofta förekommer det idag att läkaren gör någon större undersökning vid den första kontakten, såvida den inte är akut betingad. Det finns människor vars oro når oanade proportioner just för att de inte kan komma i kontakt med en läkare. Att bli hörd och få dela med sig av sin oro och funderingar fyller en viktig funktion i människors liv.

Vid en videokontakt så kan viss problematik visas via datorns kamera som ger läkaren en indikation på om problemet är akut eller inte.

Om vi pratar äldre människor som är bundna till sina hem så kan några videosamtal om året väl kompensera det där enda årliga besöket som oftast när ansvarig sjuksköterska gjort bedömningen att det är behövligt.

Att bara erbjuda videoläkare i vissa områden är nog inte att föredra men det är definitivt ett bra komplement till den befintliga vården.


"Att ha regelbunden kontakt med sin personliga läkare flera gånger digitalt jämfört med att träffa någon ny läkare ”på riktigt” ser jag som något positivt. Men om man däremot har kontakt med olika läkare för första gången i digitala möten blir effekten den motsatta."

http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/doktor-pa-natet-bra-eller-bortkastade-pengar-15060

Virusstudie neuroendokrin cancer FAS-1-studie

Låt oss hoppas att denna nya metod kan förbättra situationen för dem som drabbats av cancer i magtarmkanalen samt i lungorna då dagens behandlingsmetod endast stoppar tumörernas tillväxt. Studien är privat finansierad.

Det onkolytiska viruset är ett genmodifierat adenovirus som specifikt angriper neuroendokrina tumörer. Genom att byta ut virusets promotor mot en promotor specifik för endokrina tumörceller kan viruset bara dela sig i tumörcellerna. Det i sin tur leder till att tumörcellerna sprängs medan omkringliggande, friska celler, klarar sig.
– I och med att cellerna sprängs släpper de också ut antigen som stimulerare immunsystemet, vilket gör att vi även får en immuneffekt, säger Kjell Öberg.
I fas I-studien ingår patienter med leverdominant sjukdom och virusinjektionen ges genom en kateter i leverartären. På så vis sprutas viruset rakt in i levern där det sedan sprider sig.
– När vi har visat att det fungerar kan vi fundera på hur vi kan applicera viruset mer systemiskt, säger Kjell Öberg.

Läs hela artikeln här:

http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/forsta-cancerpatienten-doserad-i-virusstudie-15057onsdag 16 mars 2016

Mögeltesta själv om du känner dig orolig.

Känns det som om något inte stämmer i ditt hem? Trött, snuvigt, sjukt?
Nu kan du göra mögeltest själv och få professionell hjälp.

Logga in på:

http://www.lfs-web.se/mogeltest.htm   


Citerar:

Från vissa håll ges information om att mögelanalys och mögeltest inte är av värde att utföra. Vi vill påstå att det inte riktigt är med sanningen överensstämmande. Allt fler forskningsrön visar att vissa hälsosymtom är vanliga i s.k. sjuka hus där mögel och bakterier förekommande vid fuktskador finns. IAQ Pro mögeltest är speciellt utformat för att indikera de här mest aktuella mögelarterna. Mer forskning behövs för att ringa in exakt på cellnivå hur möglet påverkar vårt immunförsvar och vilka sjukdomar det kan ge upphov till. Dock vet vi med bestämdhet att förhöjda halter av dessa fuktskadeindikatorer har potential att medföra hälsoeffekter särskilt hos känsliga individer. Allt mer bevismaterial samlas gällande att kronisk inflammation är vanligare hos personer som vistas i hus med mögel än hos motsvarande grupp som inte gör det. 

Borrelia och förmodade följdsjukdomar

Har du fått borrelia eller känner du någon som drabbats så läs upp dig kunskapsmässigt så att du själv eller ditt barn kan få den bästa vården.

Beroende på var man bor i världen så används olika testmetoder och jag har rekommenderat många vars barn drabbats av symptom att ta sig till Tyskland snarast möjligt då de ligger långt före när vi pratar test, diagnos och behandling. Jag är förvånad över att testmetoder och behandling inte ligger i prioritet trots att många drabbats.Citerar Borrelia - en global epidemi.

"Efter alla kontakter jag haft och alla studier jag läst, är jag tämligen övertygad om att väldigt många som är diagnosticerade i ME/CFS, MS, Fibromyalgi, Altzheimers och även några med Parkinson och ALS de facto har en aktiv borreliainfektion. Borrelia ligger bakom ett antal autoimmuna sjukdomar. Det finns t o m studier som visar att borrelia triggar vissa tumörbildningar. Borrelia är en fruktansvärd sjukdom, om den inte blir behandlad i tid.
Just nu pågår en insamling av bevis bland flera som jag har hjälp av. Jag tror att många av er kommer att bli förvånade när det kommer att presenteras. Borrelia och dess medinfektioner är en epidemi!  Det är en mörkning som pågår i Sverige. Jag skulle uppskatta att mellan 50-70% av alla med ME/CFS eller fibromyalgi har aktiv infektion av borrelia, Säkert uppåt 40% av de med MS. Det finns andra diagnoser som även har hög representation av aktiv borrelia, vilket jag återkommer om."
Läs hela inlägget här:


Citerar: Provtagnings- och behandlingsmetoder mot Borrelia för utvecklas

"Flera personer som varit kronisk sjuka under många år hör nu  av sig till mig löpande efter att ha erhållit positiva resultat på utländska borreliatester (företrädesvis Elispot). Många av dem har deltagit i den så kallade spiroketundersökningen där spiroketer kunde påvisas i deras blod. Är det ren bluff? Är det påhitt? Symtombild, synliga spiroketer i blodet och positivt på ett borreliatest som anses både ha hög sensitivitet och specificitet enligt studier, borde tillsammans med låga värden på CD57-prov vara en rätt säker metod. Elispot är dock inte validerat i Sverige och därför inte en godkänd diagnosticeringsmetod.
Kronisk borrelia förnekas av en handfull personer i Sverige, vilket förstås påverkar övrig sjukvårds inställning. Vad har de för motiv till det? Bygger deras synsätt verkligen på vetenskap och beprövad erfarenhet? Den är ju riktigt skral i Sverige. Annat är det med ILADS, vars behandlingsriktlinjer antagits nationellt i hela USA. Det innebär även att behandling av borrelia får ske så länge som det är nödvändigt.
Det innebär förstås en uppenbar risk att många människor inte får rätt diagnos, och därmed inte heller rätt behandling. Ca 70%  får en typisk hudrodnad några dagar efter smittotillfället. Om man upptäcker rodnaden och kanske även fästingbettet är det normalt inga problem. En vanlig penicillinkur på 10 dagar med kåvepenin kan ofta räcka för att slå ut spiroketerna som då befinner sig i blodbanan och är lättåtkomliga. Även om antibiotika, doxyferm/doxycycline, är att föredra då det är mer bredspektra.
Om man inte får hudrodnad, men vet med sig att man blivit fästingbiten och kanske insjuknar i feber, ledvärk mm, så blir det lite svårare då antikroppsbildning är sen avseende borrelia. Det kan ta flera veckor, varför ett ELISA-test kan ge felaktigt resultat. För övrigt kan ELISA alltid ge felaktigt resultat då just antikroppar är ett särskilt kapitel  avseende borrelia."
Läs hela inlägget här:

fredag 19 februari 2016

Vi rider sockervågen som pågår i Sverige.

Vi konsumerar ofantliga mängder socker och man kan ju fundera över varför.
På min arbetsplats så har jag sett människor som tar 1/3 dels socker i kaffemuggen, urrk.
Vissa påstår att det är kemiska förändringar i kroppen som styr sötsuget och att det kan vara svårt att dra ner på livets sötma. Själv vill jag helst känna kaffesmaken och det var därför jag valde bort sockret i kaffet redan 1974.

För oss som föredrar att äta med dragning åt det lite sura hållet så blir utbudet bara mindre och mindre. Ta yoghurt tillverkarna som exempel, de satsar på nya söta produkter för merförsäljning eftersom det söta skapar ett sug, något som de är mycket väl medvetna om. Men som sagt, vi har alla ett val och kan välja något annat i hyllorna.

Länkar här till Nancy Appletons lista som upptar 141 anledningar till varför socker inte är bra för hälsan.

citerar:

By Nancy Appleton PhD & G.N. Jacobs
Excerpted from Suicide by Sugar
Used with permission
updated 2015
  1. Sugar can suppress your immune system.
  2. Sugar upsets the mineral relationships in the body.
  3. Sugar can cause juvenile delinquency in children.
  4. Sugar eaten during pregnancy and lactation can influence muscle force production in offspring, which can affect an individual’s ability to exercise.
  5. Sugar in soda, when consumed by children, results in the children drinking less milk.
  6. Sugar can elevate glucose and insulin responses and return them to fasting levels slower in oral contraceptive users.
  7. Sugar can increase reactive oxygen species (ROS), which can damage cells and tissues.
  8. Sugar can cause hyperactivity, anxiety, inability to concentrate and crankiness in children.
  9. Sugar can produce a significant rise in triglycerides.
Vill du se alla 144 så har du länken här:

http://nancyappleton.com/141-reasons-sugar-ruins-your-health/fredag 22 januari 2016

Mögel-klorfenoler

http://www.lfs-web.se/myndigheter-mogel-klorfenoler.htm

Artikel väl värd att läsas då utsatthet för mögel oftast sopas under mattan då fastighetsägare och arbetsgivare oftast väljer att peka i en annan riktning istället för att undersöka, åtgärda och ta i problematiken.

citerar:

"Ponera vad som händer då en kvinna klagar på sin arbetsplats där det finns fuktskada, mögel och träskyddsmedel. Kvinnan har blivit sjuk, fått typiska sjuka hus symtom och upplever att hon blir bättre då hon inte är på arbetet, likt vid semesteruppehåll och på helger. Följderna har blivit så allvarliga att hon inte längre är arbetsförmögen. Vad tror du man säger inom vården? KBT-behandling ska enligt Steven Nordin (6) vara det bästa botemedlet trots att man ännu inte utvärderat och vetenskapligt säkerställt metoden i relation till symtom och sjukdom inducerat i sjuka hus. Om KBT inte avhjälper, vad händer då? Kvinnan riskerar hamna utanför det sociala skyddsnätet och får troligen en stämpel som handlar om psykisk ohälsa. Den för huset eller fastigheten ansvarige ställs utan skyldighet och blir genom den mot kvinnan naiva polariseringen eller polemiken i stort sett skuldfri. 

Psykologiska faktorer kan ligga med i bilden men sällan så starkt som dessa män framför. Deras knapphändiga och ofullständiga vetenskapliga hävd formligen drunknar i annan medicinsk och toxikologisk forskning, samtidigt som de pratar omkull sina egna teser. Dålig planering och intressestyrt sponsrat arbete verkar det som. Vem betalar för det här, vilka intressenter?

Hur ska man inom kommunerna då det gäller fuktskadade förskolor och skolor reagera på Johnny Lorentzens och Steven Nordins rön? Det blir troligen som innan ett asch, det luktar lite men det skadar inte, så det är ingen brådska att åtgärda. Bara att vädra lite extra. Kommunerna kan alltid luta sig mot den f.d. överläkaren i Örebro, Kjell Andersson (4) som genom Örebroenkäten (MM enkäterna) (15) tar reda på att ingen är sjuk, även om så är fallet. MM enkäterna är bra men bara om de används rätt och ärligt. Vi har bevis på motsatsen. (15) Faktum är att spåren från Johnny Lorentzen och Steven Nordin leder tillbaka till Kjell Andersson som en gång i tiden börjat med denna tokiga polarisering emot psykiska faktorer.

Forskningsrönen är mycket egendomliga då man säger att skador måste åtgärdas, men att det inte är någon egentlig fara så länge man inte är rädd för skadelukten. Ändå blir allt fler sjuka, även utan att reagera på lukten. Lukten som kanske inte ens finns även om det är fukt- och mögelskada i huset. 

Det här är inget annat än kvinnoförtryck samt missbehandling av barn. De män som drabbas ska inte heller glömmas bort. 

Vi kräver utredning av situationen kring sjuka hus. Utredning är sett till digniteten given då man nu tillsätter utredning om mörkandet av överfallen av kvinnor i Sverige. Tilläggas skall att det dagen efter presentation av denna artikel från åklagarmyndigheten blev beslutat att Polisens undanhållande av uppgifter om övergreppen inte skulle utredas. Ytterligare liknelse med sjuka hus som inte heller utreds.  "