torsdag 24 mars 2016

Träffa doktorn på video eller i verkligheten?


Att ha kontakt med läkare via nätet, är det bra investerade pengar eller skall de räknas som bortkastade?

På många orter i Sverige där det är mycket svårt att ens få en tid inom de närmaste månaderna så är detta en alldeles utmärkt idé. Hur ofta förekommer det idag att läkaren gör någon större undersökning vid den första kontakten, såvida den inte är akut betingad. Det finns människor vars oro når oanade proportioner just för att de inte kan komma i kontakt med en läkare. Att bli hörd och få dela med sig av sin oro och funderingar fyller en viktig funktion i människors liv.

Vid en videokontakt så kan viss problematik visas via datorns kamera som ger läkaren en indikation på om problemet är akut eller inte.

Om vi pratar äldre människor som är bundna till sina hem så kan några videosamtal om året väl kompensera det där enda årliga besöket som oftast när ansvarig sjuksköterska gjort bedömningen att det är behövligt.

Att bara erbjuda videoläkare i vissa områden är nog inte att föredra men det är definitivt ett bra komplement till den befintliga vården.


"Att ha regelbunden kontakt med sin personliga läkare flera gånger digitalt jämfört med att träffa någon ny läkare ”på riktigt” ser jag som något positivt. Men om man däremot har kontakt med olika läkare för första gången i digitala möten blir effekten den motsatta."

http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/doktor-pa-natet-bra-eller-bortkastade-pengar-15060

Virusstudie neuroendokrin cancer FAS-1-studie

Låt oss hoppas att denna nya metod kan förbättra situationen för dem som drabbats av cancer i magtarmkanalen samt i lungorna då dagens behandlingsmetod endast stoppar tumörernas tillväxt. Studien är privat finansierad.

Det onkolytiska viruset är ett genmodifierat adenovirus som specifikt angriper neuroendokrina tumörer. Genom att byta ut virusets promotor mot en promotor specifik för endokrina tumörceller kan viruset bara dela sig i tumörcellerna. Det i sin tur leder till att tumörcellerna sprängs medan omkringliggande, friska celler, klarar sig.
– I och med att cellerna sprängs släpper de också ut antigen som stimulerare immunsystemet, vilket gör att vi även får en immuneffekt, säger Kjell Öberg.
I fas I-studien ingår patienter med leverdominant sjukdom och virusinjektionen ges genom en kateter i leverartären. På så vis sprutas viruset rakt in i levern där det sedan sprider sig.
– När vi har visat att det fungerar kan vi fundera på hur vi kan applicera viruset mer systemiskt, säger Kjell Öberg.

Läs hela artikeln här:

http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/forsta-cancerpatienten-doserad-i-virusstudie-15057onsdag 16 mars 2016

Mögeltesta själv om du känner dig orolig.

Känns det som om något inte stämmer i ditt hem? Trött, snuvigt, sjukt?
Nu kan du göra mögeltest själv och få professionell hjälp.

Logga in på:

http://www.lfs-web.se/mogeltest.htm   


Citerar:

Från vissa håll ges information om att mögelanalys och mögeltest inte är av värde att utföra. Vi vill påstå att det inte riktigt är med sanningen överensstämmande. Allt fler forskningsrön visar att vissa hälsosymtom är vanliga i s.k. sjuka hus där mögel och bakterier förekommande vid fuktskador finns. IAQ Pro mögeltest är speciellt utformat för att indikera de här mest aktuella mögelarterna. Mer forskning behövs för att ringa in exakt på cellnivå hur möglet påverkar vårt immunförsvar och vilka sjukdomar det kan ge upphov till. Dock vet vi med bestämdhet att förhöjda halter av dessa fuktskadeindikatorer har potential att medföra hälsoeffekter särskilt hos känsliga individer. Allt mer bevismaterial samlas gällande att kronisk inflammation är vanligare hos personer som vistas i hus med mögel än hos motsvarande grupp som inte gör det. 

Borrelia och förmodade följdsjukdomar

Har du fått borrelia eller känner du någon som drabbats så läs upp dig kunskapsmässigt så att du själv eller ditt barn kan få den bästa vården.

Beroende på var man bor i världen så används olika testmetoder och jag har rekommenderat många vars barn drabbats av symptom att ta sig till Tyskland snarast möjligt då de ligger långt före när vi pratar test, diagnos och behandling. Jag är förvånad över att testmetoder och behandling inte ligger i prioritet trots att många drabbats.Citerar Borrelia - en global epidemi.

"Efter alla kontakter jag haft och alla studier jag läst, är jag tämligen övertygad om att väldigt många som är diagnosticerade i ME/CFS, MS, Fibromyalgi, Altzheimers och även några med Parkinson och ALS de facto har en aktiv borreliainfektion. Borrelia ligger bakom ett antal autoimmuna sjukdomar. Det finns t o m studier som visar att borrelia triggar vissa tumörbildningar. Borrelia är en fruktansvärd sjukdom, om den inte blir behandlad i tid.
Just nu pågår en insamling av bevis bland flera som jag har hjälp av. Jag tror att många av er kommer att bli förvånade när det kommer att presenteras. Borrelia och dess medinfektioner är en epidemi!  Det är en mörkning som pågår i Sverige. Jag skulle uppskatta att mellan 50-70% av alla med ME/CFS eller fibromyalgi har aktiv infektion av borrelia, Säkert uppåt 40% av de med MS. Det finns andra diagnoser som även har hög representation av aktiv borrelia, vilket jag återkommer om."
Läs hela inlägget här:


Citerar: Provtagnings- och behandlingsmetoder mot Borrelia för utvecklas

"Flera personer som varit kronisk sjuka under många år hör nu  av sig till mig löpande efter att ha erhållit positiva resultat på utländska borreliatester (företrädesvis Elispot). Många av dem har deltagit i den så kallade spiroketundersökningen där spiroketer kunde påvisas i deras blod. Är det ren bluff? Är det påhitt? Symtombild, synliga spiroketer i blodet och positivt på ett borreliatest som anses både ha hög sensitivitet och specificitet enligt studier, borde tillsammans med låga värden på CD57-prov vara en rätt säker metod. Elispot är dock inte validerat i Sverige och därför inte en godkänd diagnosticeringsmetod.
Kronisk borrelia förnekas av en handfull personer i Sverige, vilket förstås påverkar övrig sjukvårds inställning. Vad har de för motiv till det? Bygger deras synsätt verkligen på vetenskap och beprövad erfarenhet? Den är ju riktigt skral i Sverige. Annat är det med ILADS, vars behandlingsriktlinjer antagits nationellt i hela USA. Det innebär även att behandling av borrelia får ske så länge som det är nödvändigt.
Det innebär förstås en uppenbar risk att många människor inte får rätt diagnos, och därmed inte heller rätt behandling. Ca 70%  får en typisk hudrodnad några dagar efter smittotillfället. Om man upptäcker rodnaden och kanske även fästingbettet är det normalt inga problem. En vanlig penicillinkur på 10 dagar med kåvepenin kan ofta räcka för att slå ut spiroketerna som då befinner sig i blodbanan och är lättåtkomliga. Även om antibiotika, doxyferm/doxycycline, är att föredra då det är mer bredspektra.
Om man inte får hudrodnad, men vet med sig att man blivit fästingbiten och kanske insjuknar i feber, ledvärk mm, så blir det lite svårare då antikroppsbildning är sen avseende borrelia. Det kan ta flera veckor, varför ett ELISA-test kan ge felaktigt resultat. För övrigt kan ELISA alltid ge felaktigt resultat då just antikroppar är ett särskilt kapitel  avseende borrelia."
Läs hela inlägget här: