söndag 16 juli 2017

Gardasil dödsfall 2016 och när kommer biverkningsrapporterna?

Kan vi egentligen lita på Läkemedelsverket när de avsiktligt undanhåller information om Gardasils biverkningar?

Ta reda på så mycket som möjligt själv innan du tar ett beslut om vad som är rätt eller fel.

Är det verkligen sant att det är en garanti för att kvinnor inte skall få livmoderhalscancer i framtiden eller har forskningen visat något annat på senare tid? Vilken kontaminering finns det i den aktuella batch som distribueras? Vilken tyg av celler har använts vid odlingen?
Detta är viktiga frågor att ställa sig.

http://2op.se/2017/07/06/ung-kvinna-dod-efter-vaccinering-med-gardasil-i-sverige/Tycker även att dessa åtgärder skall diskuteras med skolhälsovårdens personal så att inte bara ett formulär skickas med hem där föräldrar får svara om de vill att deras barn skall ha vaccinet, ja eller nej.http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-26

Åtgärder vid vaccination

2 § Läkare och i förekommande fall sjuksköterskor skall vid vaccination
  • ta reda på om patienten tidigare haft överkänslighetsreaktioner i form av anafylaktisk chock, urtikaria eller Quinckes ödem eller om patienten har en känd överkänslighet mot ägg, antibiotika eller andra ämnen som kan finnas i vaccinet,
  • kontrollera att det aktuella vaccinet inte innehåller ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot, och
  • kontrollera att vaccinet inte heller innehåller ämnen som kan korsreagera mot de ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar